Parafia pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy w Trzcianie

Pierwsza Komunia Święta

PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ W PARAFII 

W ramach duchowego przygotowania do I Komunii św., dzieci uczestniczą wraz z rodzicami w spotkaniach, których termin podawany jest w czasie ogłoszeń parafialnych. Po Mszy omawiane są bieżące sprawy organizacyjne.

Rodzice zobowiązani są dostarczyć katechecie uczącemu metrykę chrztu, dziecka, jeśli dziecko ochrzczone było poza parafią przyjmowania I Komunii św.

Obowiązują stroje liturgiczne (Alby), które są wyrazem estetyki i skromnego wyglądu.

W naszej parafii I Komunia św. odbywa się zawsze w drugą niedzielę maja, na Mszy św. o godz. 11.00.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

 

 • Co to jest Eucharystia?
  • Eucharystia jest pamiątką (uobecnieniem) Paschy Chrystusa, tzn. dzieła zbawienia dokonanego przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa; dzieła, które jest uobecniane przez działanie liturgiczne (1409).

 

 • Jakie są zasadnicze części Eucharystii?
  • Celebracja eucharystyczna zawiera: głoszenie Słowa Bożego, dziękczynienie Ojcu za wszelkie dobra, szczególnie za dar Jego Syna, konsekrację chleba i wina, uczestnictwo w uczcie liturgicznej przez przyjmowanie Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie te elementy stanowią jeden akt kultu (1408).

 

 • Kiedy i jakimi słowami Jezus ustanowił Eucharystie?
  • Jezus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, wymawiając nad chlebem słowa: „to jest Ciało moje…” i nad winem: „to jest kielich Krwi mojej…” (1412).

 

 • Co się dokonuje w czasie konsekracji chleba i wina?
  • Podczas konsekracji dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Pod konsekrowanymi postaciami chleba i wina jest obecny żywy i chwalebny Chrystus prawdziwie, rzeczywiście i istotowo, Jego Ciało i Jego Krew, z duszą i Bóstwem (1413).

 

 • Jakie warunki winien spełnić ten, kto chce przyjąć Komunię św.?
  • Ten, kto chce przyjąć Komunię św. winien znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Kto świadom jest popełnienia grzechu ciężkiego, zanim przystąpi do Komunii św., powinien przyjąć rozgrzeszenie w sakramencie pokuty (1415).

 

 • Jakie są owoce Komunii św.?
  • Komunia św. pogłębia jedność z Chrystusem, odpuszcza grzechy powszednie i zachowuje od ciężkich oraz umacnia więź z Kościołem, Ciałem mistycznym Chrystusa (1416).

 

 • Kiedy możemy przyjmować Komunię św.?
  • Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii. Zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku (1417).

Porządek Nabożeństw

Msze Święte w naszej parafii:
w niedziele i święta:
7:00, 9:00, 11:00, 15:00
w dni powszednie:
6:30, 18:00

(17:00 w okresie zimowym)

Transmisja

Transmisja online z nabożeństw w kościele parafialnym – niedziela i święta godz. 11:00.

Konto Parafii

Osoby, które chcą wesprzeć naszą parafię, mogą to zrobić, wpłacając ofiarę na rachunek bankowy:

BSR Kraków Oddział w Trzcianie
58 8589 0006 0030 0000 0127 0001

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Informacja

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych. Administratorem danych jest parafia – polityka prywatności.

Warto odwiedzić

Skip to content