Parafia pw. św. Małgorzaty Panny i Męczennicy w Trzcianie

Grupy i Wspólnoty

Róże Żywego Różańca

„ŻYWY RÓŻANIEC” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu.

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. Mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca. Tak więc w jednej „Żywej Róży” każdego dnia są odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia.

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. W naszej parafii dokonuje się to w ostatnią środę miesiąca po Mszy św. wieczornej. Ksiądz Proboszcz podaje intencje modlitewne, następnie zelatorzy podchodzą do ołtarza przynosząc tajemnice, które Ksiądz błogosławi i oddaje im do rozdysponowania wśród braci i sióstr z Róży.

 

Rada Parafialna

         Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą Księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza do uaktywnienia poszczególnych wiernych oraz zespołów parafialnych i grup apostolskich. W wielu sprawach ma  jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w Statucie Rad Duszpasterskich Diecezji Tarnowskiej.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków.

Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów. Każde spotkanie jest protokołowane.

Zebrania nadzwyczajne mogą być również zwoływane wówczas, gdy połowa członków Rady wyrazi takie życzenie na piśmie skierowanym do Sekretarza Rady.

Kadencja Rady trwa 5 lat.

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

Służą Bogu, który jest miłosierdziem

Grupa lektorów i ministrantów w naszej parafii nie jest co prawda liczna, ale odznacza się dobrym przygotowaniem do pełnienia posługi Ołtarza. Mamy lektorów, którzy poświęcają wiele czasu i trudu, aby nieustannie pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności na kolejnych kursach wtajemniczających w misterium liturgii. W niewielkiej grupie, w której wszyscy się dobrze znają łatwiej jest dzielić się doświadczeniem, a tym samym prowadzić permanentną formację ministrancką i lektorską. Łatwiej jest również o autentyczne więzi koleżeństwa i przyjaźni. Niemniej jednak, jesteśmy otwarci na nowych kandydatów do posługi ministranckiej i lektorskiej. Mamy nadzieję, że Służba Liturgiczna w naszej parafii, rozrastając się w miarę zwiększania się liczby mieszkańców naszych miejscowości zachowa wartości, które dotychczas wypracowała.

Zapraszamy kandydatów na ministrantów i lektorów a także ministrantów i lektorów, którzy otrzymali formację w innych parafiach ale zamieszkali niedawno na terenie naszej parafii.

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

W naszej parafii istnieje taka działalność jak Grupa Apostolska. Jest to wspólnota, której celem jest przeżycie młodości wraz z Bogiem. Co tydzień, w piątek – młodzież spotyka się na wieczornej modlitwie i wspólnych rozważaniach. Grupą młodzieżową opiekuje się ks. Jaromir Buczak.

Od uczestników grupy zależą tematy rozważań podczas spotkań. Każdy z nas może podsunąć jakiś pomysł i go zrealizować.

Naszym głównym celem jest nie tylko zintegrować sie, poznać, otworzyć na innych, ale też zbliżyć się do Boga, by móc głosić Słowo Boże innym. Działamy grupowo w każdej sytuacji. Każdy z nas angażuje się w różne akcje. Aktywnie włączamy się w życie parafii. Szykujemy (np. podczas Święta Trzech Króli) paczuszki zawierające: kredę oraz kadzidło.

Nasze spotkania nie polegają tylko na modlitwie, lub na adoracjach – twarzą w twarz z Chrystusem. Nie raz zdarza nam się porozmawiać na ważne tematy, jak i na te zabawne. W czasie wolnym, w tzw. „after party” możemy ze sobą porozmawiać, czy też pograć w różnorakie gry.  Czasem w wolne, sobotnie wieczory, spotykamy się na wspólnym filmie, który niesie wiele cennych wartości.

Wszyscy możemy porozmawiać o naszych problemach. Zawsze ktoś nam doradzi, czy też pomoże. Od tego jesteśmy – istniejemy, aby wspierać się nawzajem 😀

Porządek Nabożeństw

Msze Święte w naszej parafii:
w niedziele i święta:
7:00, 9:00, 11:00, 15:00
w dni powszednie:
6:30, 18:00

(17:00 w okresie zimowym)

Transmisja

Transmisja online z nabożeństw w kościele parafialnym – niedziela i święta godz. 11:00.

Konto Parafii

Osoby, które chcą wesprzeć naszą parafię, mogą to zrobić, wpłacając ofiarę na rachunek bankowy:

BSR Kraków Oddział w Trzcianie
58 8589 0006 0030 0000 0127 0001

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać.

Informacja

Wszystkie dane osobowe zamieszczone na stronie internetowej parafii są umieszczone wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych. Administratorem danych jest parafia – polityka prywatności.

Warto odwiedzić

Skip to content