Duszpasterze

W naszej parafii obecnie posługują:

Proboszcz:

           Ks. Jacek DANIEL

              tel. 14 613-60-13

Wikariusz:

           Ks. Krzysztof CEGLARZ

              tel. 728-480-663

Rezydent:

Ks. Prof. Antoni PACIOREK

Ks. Prałat Władysław MIDURA