Róże Żywego Różańca

„ŻYWY RÓŻANIEC” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu.

ŻYWY RÓŻANIEC przynosi wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny.

Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich. Mają obowiązek wielbić i naśladować Maryję oraz w szczególny sposób powinni wystrzegać się ciężkich grzechów.

Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca. Tak więc w jednej „Żywej Róży” każdego dnia są odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia.

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. W naszej parafii dokonuje się to w ostatnią środę miesiąca po Mszy św. wieczornej. Ksiądz Proboszcz podaje intencje modlitewne, następnie zelatorzy podchodzą do ołtarza przynosząc tajemnice, które Ksiądz błogosławi i oddaje im do rozdysponowania wśród braci i sióstr z Róży.