Króluj nam Chryste

Rozpoczęty nowy rok liturgiczny dla naszej wspólnoty parafialnej był okazją do włączenia do grona Ministrantów 9 chłopców. Jako Aspiranci (kandydaci do posługi ministranta) przygotowywali się przez kilka miesięcy uczestnicząc w specjalnych zbiórkach na których poznawali kunszt Służby Liturgicznej i właściwą postawę duchową i intelektualną. Nowi Ministranci otrzymali poświęcone stroje liturgiczne a następnie przed księdzem proboszczem złożyli uroczyste ślubowanie. Nowo wyświęconym Ministrantom składamy serdeczne życzenia i wytrwałości.

Dodaj komentarz