Opłatek dla osób starszych

„Nikt nie jest samotną wyspą”  Każdy z nas jest osobą żyjącą w konkretnym społeczeństwie, żyjącą z innymi i dla innych. Wychodzac naprzeciw tym potrzebom działające przy parafii oddziały Akcji Katolickiej i Caritas zorganizowały spotkanie opłatkowe dla osób starszych. Było to pierwsze tego typu spotkanie wnaszej parafii, lecz entuzjazm z jakim zostało przyjęte wpisze się je w kalendarz na kolejne lata. 19 stycznia osoby starsze zostały zaproszone do budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie gdzie najpierw wysłyuchały koncertu kolęd wykonanych przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzyczej I stopnia w Trzcianie. Wspólne kolędowanie, rozmowy przy stole, a przedewszystkim wspólne spotkanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestników.