+ Genowefa Stańdo – Msze św. pogrzebowe od 20.05.2023 r

Msze święte pogrzebowe za + Genowefę Stańdo

odprawiane poza parafią od 20.05 z intencji:

 1. Piotra i Ewy Marzec

 2. Sławomira i Barbary Tabor

 3. Tomasza i Katarzyny Senderak

 4. Mariusza i Jadwigi Holota

 5. Piotra i Marii Pączek

 6. Romana i Izabeli Marzec

 7. Anny i Pawła Błasińskich

 8. Stanisławy i Bronisława Burkiewicz

 9. Stanisławy i Tadeusza Kępa

 10. Anny i Jana Grabowskich

 11. Sąsiadów Gadzinów

 12. Koleżanek córki Jolanty z Firmy Bamar

 13. Wnuczki Alicji z rodz.

 14. Wnuczki Karoliny z rodz.

 15. Wiesławy i Henryka Grabowskich

 16. Agnieszki i Krzysztofa Bębenek

 17. Anny Mrugacz

 18. Barbary Robak z rodz.

 19. Grzegorza i Marii Grabowskich

 20. Satała z Trzciany

 21. Barbary Kącka Mulerowicz

 22. Stańdów z Dąbrowy Górniczej

 23. Durysów

 24. Durysów

 25. Wnuczki Kingi z rodz.

 26. Jadwigi i Grzegorza

 27. Jadwigi i Grzegorza

 28. Małgorzaty i Marka Grabowskich

 29. Kusków z Ujazdu

 30. Karoliny i Pawła Zięciowskich

 31. Danuty i Kazimierza Duś

 32. Janusów z Grabia

 33. Stańdo z Łąkty Dolnej

 34. Ewy i Krzysztofa Burda

 35. Chrześnicy Marty

 36. Małgorzaty i Andrzeja z Sandomierza

 37. Stanisławy i Stanisława Stańdo

 38. Małgorzaty i Krzysztofa Winiarskich

Dodaj komentarz