+ Zofia Rosiek – msze św. poza parafią jako gregoriańskie od 1.02.2023 r.:

+ Zofia Rosiek – msze św. poza parafią jako gregoriańskie od 1.02.2023 r. z intencji:

 1. Barbary i Piotra Osikowicz

 2. Marii i Marka Osikowicz

 3. Jarotek

 4. Sąsiadów Stanisz i Świątko

 5. Marii i Jana Paruch

 6. Dyrekcji, Nauczycieli i Prac. Przedszkola w Trzcianie

 7. Stanisławy Błoniarz

 8. Katarzyny i Piotra Wojtas

 9. Barbary i Andrzeja Piątek

 10. Marka z Kamyka

 11. Mariana z Gdowa

 12. Marii i Marka Sumara

 13. Kingi i Grzegorza Stańdo

 14. Kierownika i Pracowników GOPS-u w Trzcianie

 15. Mieczysława Burkowicza z rodz.

 16. Marii i Grzegorza Kukla

 17. Marii Kąckiej z rodz.

 18. Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników PSP w Kierlikówce

 19. Katarzyny i Andrzeja Stanisz

 20. Katarzyny i Andrzeja Stanisz

 21. Zabzdyrów

 22. Zabzdyrów

 23. Magdaleny i Marcina Radzięta

 24. Magdaleny i Marcina Radzięta

 25. Marii Kąckiej z Glinika

 26. Jolanty Śliwa

 27. Władysławy Banaś

 28. Barbary Blezeń

 29. Właścicieli Firmy Hydrobud i Hydrotrans

 30. Elżbiety i Wiesława Kukla

Bóg zapłać za złożone ofiary mszalne!

Dodaj komentarz