+ Robert Ujejski – msze św. pogrzebowe

Msze św. gregoriańskie za + Roberta Ujejskiego od 1.09.2022 odprawione przez ks. prof. Antoniego Paciorka z intencji:

 1. Izabeli i Romana Marzec
 2. Ewy i Piotra Marzec
 3. Marii i Piotra Pączek
 4. Jadwigi i Mariusza Holota
 5. Barbary i Sławomira Tabor
 6. Elektroników ze zmiany B
 7. Ewy i Grzegorza Sroka
 8. Pawła i Danuty Natanek
 9. Kolegi Mieczysława
 10. Kolegi Andrzeja Tabaka z rodz.
 11. Doroty i Janusza Grabowskich
 12. Anny i Augustyna Grabowskich
 13. Barbary Robak z rodz.
 14. Iwony i Rafała Ferenc
 15. Pracownic Sklepu ABC w Ujeździe
 16. Mirosława i Lucyny Holota
 17. Cecylii i Andrzeja Juszczyk
 18. Doroty i Mariusza Kamińskich
 19. Sebastiana Bałuta
 20. Marii Bałut z rodz.
 21. Katarzyny i Tomasza Senderak
 22. Krystyny i Celestyna Kłósków
 23. Beaty i Grzegorza Kąckich
 24. Marii Kąckiej
 25. Bożeny i Tomasza Nosal
 26. Krzysztofa Kowalskiego z rodz.
 27. Marii Kowalskiej
 28. Dawida i Małgorzaty Porębskich z Łąkty D.
 29. Katarzyny i Marcina Dudek
 30. Haliny i Krzysztofa Porębskich

Oraz kolejne Msze św. odprawione poza parafią z intencji:

 1. Jana Grabowskiego
 2. Henryka i Wiesławy Grabowskich
 3. Grażyny i Zbigniewa Kołodziejczyk
 4. Adama i Doroty Reczkowicz
 5. Grzegorza i Jolanty Śliwa
 6. Stefana Marca
 7. Osikowicz
 8. Kuzynki Joanny Kubickiej z rodz.
 9. Kuzyna Pawła Kubickiego
 10. Ojca chrzestnego z żoną z Czarnej
 11. Cioci Barbary Łabno
 12. Kuzynki Urszuli Łabno
 13. Kuzyna Łukasza Łabno
 14. Kuzyna Józefa z rodz.
 15. Haliny Pych z dziećmi z Czarnej
 16. Janiny Cyboron z rodz.
 17. Marii i Antoniego Bałuta
 18. Kolegi Jacka z żoną
 19. Moniki i Wiesława Dziedzic
 20. Stanisława i Lucyny Surma
 21. Kędra
 22. Elżbiety i Antoniego Górki
 23. Waligórów z Ujazdu
 24. Anny i Mariusza Kukla z Ujazdu
 25. Sąsiadów Iwony i Krzysztofa Zygmunt
 26. Zbigniewa Błasińskiego
 27. Cecylii i Tadeusza Kukla
 28. Lucyny i Bogdana Grabowskich
 29. Edyty i Tomasza Błasińskich
 30. Kolegów ze Stryszawy
 31. Chrzestnej z rodz.
 32. Kolegów z pracy: Zbigniewa i Wiktora
 33. Teściowej Władysławy

Dodaj komentarz