+ Jan Natanek – Msze św. pogrzebowe

Msze św. pogrzebowe odprawiane poza parafią od 16.08.2022 r. za Ś. P. Jana Natanka z intencji:

 1. – Teresy i Jana Kąckich z Łąkty Górnej
 2. – rodz. Stawarzów
 3. – Kingi i Leszka Sokół\- Anny i Józefa Góral
 4. – rodz. Łukasik
 5. – koleżanki Stanisławy z pracy
 6. – kolegi Marka Kędra z rodz.
 7. – Stanisławy i Adama Stańdo
 8. – Eweliny i Pawła Kukla
 9. – Bogumiły i Stanisława Kaja z Kamionnej
 10. – kolegi Marka Wiktora z rodz.
 11. – kolegi Pawła Wilka z rodz.
 12. – Marii i Kazimierza Mikołajek z Leszczyny
 13. – Estery i Dariusza Mikołajek z Leszczyny
 14. – Beaty i Kazimierza Pyrz z rodz.
 15. – rodz. Nowaków z Brzezowej
 16. – rodz. Nowaków z Krakowa
 17. – Stanisławy i Marcina Krawczyk z Żegociny
 18. – rodz. Puchałów
 19. – Małgorzaty i Jerzego Bednarz
 20. – Krystyny i Janusza Halota
 21. – Stanisławy i Stanisława Kaczmarczyk
 22. – Urszuli i Antoniego Wiśniewskich
 23. – Cecylii i Adama Woźniaków z Ubrzeży
 24. – rodz. Kołodziejów
 25. – rodz. Szokalskich
 26. – Haliny Maciejasz z rodz.
 27. – Sołtysa Wsi Łąkta Dolna
 28. – Kazimiery i Andrzeja Stalmach
 29. – Siostry Krystyny z mężem
 30. Jacka i Anny Łapczyńskich
 31. – Iwony i Rafała Ferenc
 32. – Anny i Mariusza Kukla z Ujazdu
 33. – Katarzyny i Zbigniewa Satała
 34. – Wiesławy i Henryka Grabowskich
 35. – Anny i Jana Grabowskich z Ujazdu
 36. – rodz. Osikowicz
 37. – Jolanty i Rafała Król
 38. – Marty i Antoniego Błasińskich
 39. – Edyty i Tomasza Błasińskich
 40. – Agaty i Dawida Balickich

Dodaj komentarz