+ Stefania Knap – msze św. pogrzebowe

Msze św. gregoriańskie odprawiane poza parafią od  31 lipca 2022 r. za śp. Stefanię  KNAP

1.- od sąsiadów Ani i Mariusza Kukla

2.- od Barbary Robak

3.- od Lucyny i Mirosława Holota

4.- od Bożeny i Stanisława Kowalczyk

5.- od Anny i Jana Grabowskich

6.- od Katarzyny i Piotra Zięciowskich

7.- od sąsiadów  Czesławy i Józefa Burkowicz

8.- od sąsiadów Lucyny i Arkadiusza Repetowskich

9.- od Jana Wiktora z rodziną

10.- od sąsiadki Grażyny Stelmach

11.- od Elżbiety Górka z rodziną

12.- od Małgorzaty i Mariana Anielskich

13.- od Pracown.Dozoru Kotłowni STALPRODUKT

14.- od Doroty i Mariusza Kamińskich

15.- od Barbary i Eugeniusza Mech

16.- od rodziny Kędroń ze Słopnic

17.- od rodz. Ćwik ze Słopnic

18.- od Andrzeja Gacka

19.- od Anny Gacek z rodziną

20.- od Stefanii i Bronisława Ferenc

21.- od Bożeny Burkowicz

22.- od Danuty i Jerzego  Balickich

23.- od Sylwestra i Eulalii Gacek z rodziną

24.- od Stefanii Gacek

25.- od członkiń róży P. Genowefy Stańdo

26.- od rodziny  Baniak

27.- od Janiny  Baniak  z Buczkowa

28.- od kolegów syna  Andrzeja ze Stalproduktu

29.- od kolegi syna Andrzeja : Ryszarda

30.- od Krystyny  Karkoszka z rodz. ze Świebodzic

Dodaj komentarz