Ogłoszenia parafialne – 10.07.2022

XV Niedziela Zwykła

  1. Druga niedziela m-ca wakacyjnego  lipca w naszej wspólnocie jest Niedzielą Odpustu Parafialnego ku czci naszej Patronki świętej Małgorzaty  P. i M. Witamy wszystkich uczestników odpustowej Eucharystii ,także przybyłych gości i życzymy, aby każdy wyszedł obdarowany duchowymi darami otrzymanymi za  wstawiennictwem naszej Patronki. Dziś porządek Mszy św. jak w każdą niedziel .  Suma odpustowa o godz. 11.00 pod przewodnictwem Ks. Prałata  Zbigniewa Krasa z W-wy, Kapelana Prezydenta RP, który poświęci tablicę pamiątkową ku czci zmarłego Ks. Kan. Władysława Jemioło, a także  budynek nowej plebani.
  2. Dziękujęmy O.Zenonowi Burdakowi ze wspólnoty  O. Bernardynów z Dukli za ochotne przyjęcie  prośby do wygłoszenia Słowa Bożego wczoraj na Cmentarzu i dziś na wszystkich mszach św.. Bóg zapłać !
  3. W środę 13.07 przypada liturgiczne wspomnienie św. Małgorzaty. Msze św. o godz.7.00,9.00 i 18.00 .Kazania wygłosi Ks. duszpasterz z katedry tarnowskiej. Zapraszamy…
  4. W Lipnicy Murowanej rozpoczyna się dziś tygodniowy odpust ku czci św. Szymona. Jego szczegółowy program jest w gablocie kościoła.
  5. W kalendarzu K-ła katolickiego wspominamy : jutro świętego Bendykta, Patrona Europy,w środę św. Małgorzatę i patronów  diecezji tarn. św. Andrzeja Świerada i Benedykta/ Tropie/, a w sob. M.B. z Góry Karmel.
  6. Młodzież z KSM-u rozprowadza odpustowe słodycze. Dar serca złożony przy tej okazji będzie przeznaczony na działalność KSM-u.
  7. Czystość kościoła i jego otoczenia powierzamy na najbliższy tydzień: Watrak Piotr, Łącki Mariusz, Mirowski Adam, Przybyłko Wojciech, Krawczyk Paweł, Krawczyk Marek , Cierniak Anna, Krawczyk Piotr, Janioł Anna i Dudek Zbigniew.
  8. Organizatorzy Pielgrzymki do Fatimy w najbliższym tygodniu prześlą informacje dotyczące szczegółów wyjazdu/ internet/ .
  9. Podziękowania: Wszystkim, którzy włączyli się w dzieło przygotowania dzisiejszej Urocz. Odpustowej składamy najserdeczniejsze podziękowania. Katarzynie i Pawłowi Kłósek z Ujazdu za dar kwiatów na ustrojenie wnętrza świątyni, Orkiestrze z Leszczyny za uświetnienie swoją grą liturgii Sumy Odpustowej, Najbliższej Rodzinie Ks. Kanonika Wł-awa Jemioło przybyłej z Domatkowa k/Kolbuszowej by uczestniczyć w akcie poświęcenia tablicy pamiątkowej, Przedstawicielom Władz Powiatu i Gminy na czele z P.Starostą i P.Wójtem, Wszystkim hojnym sponsorom ,budowniczym, wykonawcom obiektu- nowej plebani za wieloaspektowy wkład w jej powstanie. Także wszystkim parafianom, którzy z życzliwością odnosili się do powstania tej budowli i darem serca , swoją cegiełkę włączyli się w realizację  tego przedsięwzięcia wyrażamy najgłębszą wdzięczność. Ks.Parł. Zbigniewowi Krasowi z Warszawy za zmianę planów i chętny przyjazd na celebrację Sumy Odpustowej i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz budynku plebani.. Bóg zapłać.! Kapłanom z dekanatu Lipnica na ręce Ks. Dziekana ze Starego Wiśnicza. Księżom Rodakom. 

Dodaj komentarz