+ Maria Węglarz – msze św. gregoriańskie z pogrzebowych od 31.01.2022 r.

z intencji:

 1. sąsiadów Dusiewiczów
 2. sąsiadów Kąckich
 3. Marii Domagała
 4. Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Trzcianie
 5. rodz. Gąsiorków
 6. rodz. Kruczków
 7. rodz. Węglarzów z Krakowa
 8. rodz. Nalepów
 9. bratanka Krzysztofa z Sobolowa
 10. sąsiadów Kuklów
 11. Zofii i Stanisława kołodziej
 12. sąsiadów Natanków
 13. sąsiadów Łapczyńskich
 14. rodz. Pachów z Libichowej
 15. rodz. Klimków i Białoniów
 16. Heleny Burkiewicz
 17. Piotra i Agnieszki Judka z dziećmi
 18. Klaudii i Karola Judka
 19. Władysławy i Romana Judków
 20. Ewy i Kazimierza Kołodziej
 21. koleżanek ze szkoły
 22. Leśniaków z Ujazdu
 23. Węglarzów z Buczyny
 24. chrześnicy siostry Akwili
 25. Elżbiety i Grzegorza Judka
 26. Bogdana Babrala
 27. Stanisława Kłóska z rodz.
 28. rodz. Osikowicz
 29. pracowników firmy Gallod
 30. Właścicieli Firmy Gallod

Dodaj komentarz