Stanisław Kukla – greg. z pogrzebowych

od:

 1. Jana i Lucyny Surma
 2. Chóru Parafialnego
 3. chrześnicy Elżbiety z mężem i córkami
 4. Elżbiety i Jana Rosiek
 5. Józefa Burkowicza
 6. Heleny i Henryka Burkowicz
 7. Marii Burkowicz
 8. Joanny i Krzysztofa Kukla
 9. Anny i Pawła Kukla
 10. Cecylii Kukla
 11. Jana Trusia i Elżbiety Dudziak
 12. Krystyny i Jana Tylków
 13. Krystyny i Aleksandra Pastuszak
 14. Stanisławy i Emila Kukla
 15. Grażyny i Władysława Dziedzic
 16. Elżbiety i Wiesława Kukla
 17. Sąsiadów Długoszów
 18. Małgorzaty i Jana Dudek
 19. Siostry Zofii z mężem
 20. Siostry Zofii z mężem
 21. Justyny i Grzegorza Polak
 22. Krzysztofa i Agaty Pastuszak
 23. Marii i Grzegorza Kukla
 24. Józefy i Andrzeja Dudek
 25. rodz. Bujak
 26. Beaty i Grzegorza Kąckich
 27. Korneliusza Wrony
 28. Zofii i Tadeusza Wrona
 29. Krystyny Kukla
 30. chrześnicy Anny z rodz.

 

 

Dodaj komentarz