+ Maria Kłósek – gregorianka z Mszy pogrzebowych

od 29. 11.2021 r. poza parafią:

 1. – od Zofii i Stanisława Kołodziej
 2. – od Zofii Pietroń z rodziną
 3. – od rodz. Poznańskich
 4. – od Doroty i Piotra Wilgocki z rodziną
 5. – od Marii i Tadeusza Śliwa
 6. – od Małgorzaty i Zdzisława Burek
 7. – od Zbigniewa Rusonia z rodziną
 8. – od Barbary Rusoń z rodziną
 9. – od Agnieszki i Tadeusza Kukla
 10. – od Bożeny i Konrada z rodziną
 11. – od brata Jacka z żoną
 12. – od siostry Anny z rodziną
 13. – od siostry Bronisławy z rodziną
 14. – od Wiktora,Małgorzaty i Leona Kukla
 15. – od Bożeny Jagielskiej
 16. – od Stanisławy i Edwarda Kłósek
 17. – od Józefy i Kazimierza Biros
 18. – od koleżanki Ireny Kukla z rodziną
 19. – od Beaty i Dominika Dudek z rodziną
 20. – od rodziny Osikowicz
 21. – od sąsiadów Ujejskich
 22. – od Bernadetty i Jana Dudek
 23. – od Marii i Zbigniewa Pytel
 24. – od Janiny i Tomasza Stańdo z rodziną
 25. – od rodz. Mączka i Górczyk
 26. – od rodz. Juszkowicz i Kulig
 27. – od Agaty i Michała Kłósek
 28. – od Ryszarda Śliwa
 29. – od rodz. Skiba
 30. – od Krystyny i Józefa Stokłosa

Dodaj komentarz