+ Zofia Król – greg. z mszy pogrzebowych od 11.10.2021 r.

1.- od Rady Rodziców  Szk. Podst. w Łąkcie Dln.

2.- od rodziny Osikowicz z Trzciany

3.- od Dyrektora Szkoły Podst. Pawła Łąckiego

4.- od nauczycieli i pracowników Szk. Podst. w Łąkcie Dln.

5.- od rodziny Burdelskich

6.- od rodziny Pawlickich i Liszków

7.- od rodziny Zdebskich

8.- od Cecylii i Henryka Piskorz

9.- od Ireny Zabzdyr

10.- od sołtysa wsi Łąkta Dolna

11.- od sąsiadów Wołowców

12.- od Małgorzaty i Marcina Orzeł

13.- od Ewy i Jana Łukasik

14.- od Janiny Węglarz

15.- od Dyr.,naucz. i pracow. Przedszkola w Trzcianie

16.- od kl.8 z wychowawczynią P.Katarzyną Śliwa

17.- od Dyr. i nauczycieli ZPO w Trzcianie

18.- od kl.VII z Łąkty i rodziców

19.- od Jolanty i Roberta Młyńskich

20.- od kl.II i III z wychowawczynią P.Karoliną Chojecka

21.- od sąsiadów Babrali

22.- od Zuzanny i Stefana Marzec

23.- od Izabeli i Romana  Marzec z dziećmi

24.- od Barbary i Sławomira Tabor z dziećmi

25.- od Hanny i Wiesława Kukla z Kierlikówki

26.- od sąsiadów Fasuga i Jagielski

27.- od Haliny i Stanisława Grabowski

28.- od Adama Jagielskiego z rodziną

29.- od Lucyny i Kazimierza Dudek

30.- od Krystyny i Józefa Krawczyk z dziećmi

Dodaj komentarz