Ogłoszenia parafialne – 18.07.2021 r.

  1. Dzisiejsza III-ca niedziela  lipca zbiega się ze wspomnieniem św. Szymona z Lipnicy, ku czci  którego kończy się Tygodniowy Odpust w Lipnicy Murowanej. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy złożyli swoją odpustową ofiarę do kopert lub wpłacili na konto parafialne swój dar serca na prowadzone prace parafialne. Bóg zapłać!
  2. W najbliższą niedzielę 25.07 przypada wspomnienie Patrona kierowców św. Krzysztofa. Z tej racji pobłogosławimy pojazdy po każdej Mszy św. Wciąż wielka jest liczba wypadków drogowych na naszych drogach, dlatego będziemy się modlić o szczęśliwą podróż. Złożona przy tej okazji ofiara będzie przeznaczona na zakup środków lokomocji dla misjonarzy. W ub. roku zebraliśmy na ten cel 2520 zł.
  3. Sprzątanie kościoła: Piskorz Andrzej, Pawlicki Henryk, Pawlicka Franciszka, Watrak Leszek, Kukla Stanisław, Pawliński Stanisław, Opioła Jerzy, Świątko Robert , Snopek Paweł, Dyrdał Jan.
  4. W kalendarzu K-ła Katolickiego wspominamy: we wtorek błog. Czesława Kpł., Patrona Wrocławia, w czwartek św. Marię Magdalenę, a w sobotę 24.07 br. św. Kingę Zakonnicę. Patronkę Starego Sącza i Szkoły Podst. w Łąkcie Dln.
  5. Publiczne Przedszkole w Trzcianie zaprasza nowo przyjęte dzieci i ich rodziców na Dni Adaptacyjne: 19 i 20 lipca oraz 31 sierpnia. Szczegóły na afiszu w gablocie parafialnej.
  6. Po raz kolejny przypominamy i prosimy, aby miejsca wykupione na pochówek dla swoich bliskich  na cmentarzu zaznaczyć tabliczką lub wbitym palikiem. To będzie  informacja dla P. Grabarza, aby nie sytuować  tam nowej mogiły. Zgodnie bowiem z prawem państwowym i cmentarnym oraz uchwałą naszej Rady Duszpasterskiej po 20 latach od pochówku miejsce zaniedbanego grobu, może być ponownie użyte na budowę nowego nagrobka. Jeżeli koś nie stać na wniesienie opłaty to prosimy, aby przynajmniej zgłosić w kancelarii parafialnej chęć opieki nad mogiłą.
  7. Polecamy najnowszą prasę katolicką : Gość Niedzielny i Promyczek Dobra.
  8. Za tydzień w całej Polsce obchodzimy dzień solidarności z poszkodowanymi w nawałnicach, modlitwą i ofiarą wpierając poszkodowanych.
  9. Intencje w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej parafii. Msze odprawiane poza parafią są umieszczane w gablocie….

Dodaj komentarz