Ogłoszenia parafialne – 11.07.2021 r.

 1. Dzisiejsza II-ga niedziela m-ca lipca jest w naszej parafii dniem Odpustu ku czci naszej Patronki św. Małgorzaty P i M. Suma odpustowa o godz. 11.00 połączona z Jubileuszem 20-lecia kapłaństwa Ks. Rafała Łukasika i 10-leciem Ks. Macieja Mroczka CM. Gratulujemy jubilatom tego jubileuszu i życzymy dalszej owocnej pracy duszpasterskiej w K-le  Jezusa Dobrego Pasterza. Dziękujemy ks dr. Szczepanowi Szpotonowi CM za głoszone słowo Boże. Dziś po nabożeństwach wspieramy działalność KSM-u nabywając u nich słodycze św. Małgorzaty.
 2. Bardzo serdecznie witamy wszystkich uczestników tej Eucharystii,  gości przebywających na wakacjach i życzymy, aby św. Małgorzata wypraszała u Boga  życiową mądrość i silną wiarę  potrzebną do osiągnięcia chwały nieba.
 3. We wtorek 13.07. obchodzimy liturgiczne wspomnienie  naszej Patronki św. Małgorzaty. Msze św. z kazaniem  o godz. : 7.00, 9.00 i 18.00. Kazania wygłosi związany z naszą parafią ks. Jarosław Łabęda.
 4. W Lipnicy Murowanej rozpoczyna się  dziś Tygodniowy Odpust  ku czci św. Szymona. Program nabożeństw jest na afiszu w gablocie. Nasza parafia zaproszona jest na piątek na godz. 19.00.
 5. W przyszłą niedzielę nasz dar serca złożony na tacę przeznaczony będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.
 6. Dziękujemy za troskę o czystość kościoła i jego otoczenia, składane ofiary na środki czystości i wystrój kościoła. Prosimy kolejne rodziny: Rosiek Marek, Rusak Janusz, Stokłosa Józef, Ujejska Maria, Dudziak Kazimierz, Stańdo Marta, Dziedzic Roman, Płachta Paweł, Loch Barbara i Sowiński Tadeusz.
 7. Organizowana przez Parafialną Caritas autokarowa pielgrzymka do Częstochowy i Leśniowa wyrusza z placu przy kościele w czwartek  o godz. 7.15.
 8. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na wakacyjny, autokarowy wyjazd do Bułgarii. Program w gablocie. Koszt 2250 od osoby. Zapisani na listę są proszeni o dokonanie wpłaty powyższej kwoty do najbliższej niedzieli, co będzie potwierdzeniem chęci wyjazdu.
 9. W tygodniu wspominamy: we wtorek – św. Małgorzatę PM oraz patronów diecezji św. Andrzej Świerad i Benedykt, w piątek Matkę Bożą z Góry Karmel.
 10. Środowy różaniec przed Nowenną poprowadzą róże: P. Marii Król i Zofii Rosiek. 
 11. Zapowiedzi przedślubne w gablocie parafialnej.
 12. W związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci ks. Jaromira Buczaka planujemy przygotować wspomnienie w formie wystawy zdjęć z jego pracy duszpasterskiej. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zdjęć, które macie w domu. Prosimy przynosić je do zakrystii podpisane na odwrocie, aby potem można było je ewentualnie odebrać. Zdjęcia w formie elektronicznej można również wysyłać na adres: kceglarz@op.pl
 13. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do przygotowania dzisiejszej uroczystości, którzy w ciągu ostatnich dni pracowali  nad estetyką otoczenia kościoła i plebanii: Państwu Katarzynie i Pawłowi Kłósek z Ujazdu za przystrojenie kościoła kwiatami. Właścicielom firm za sponsoring i wykonane prace: P. Wiesławowi Kukli za asfaltową drogę  przy nowej plebani, P. Janowi Dudkowi za koordynację wszystkich prac, P. Rafałowi Królowi i Stanisławowi Janiczkowi za prace przy elewacji plebani i konserwację innych elementów wystroju kościoła, P. Józefowi Pijanowskiemu za prace ziemne, P. Mirosławowi Babiczowi za konserwację schodów do kościoła, P. Edwardowi i Krzysztofowi Stabrawa za transport ziemi i innych materiałów budowlanych, P. Mariuszowi Stalmach za montaż systemu klimatyzacji, P. Grzegorzowi Kąckiemu z Ujazdu za ofiarowany materiał budowlany, P. Pawłowi Stawarzowi za koszenie trawy i prace porządkowe, Druhom Strażakom za wielorakie  wykonane  chętnie prace porządkowe, konserwacyjne i za dzisiejszą asystę, Liturgicznej Służbie Ołtarza za piękną posługę. Wszystkim, którzy hojnie wspierali inwestycje związane z wykończeniem plebani i jej otoczenia, za złożone ofiary, wyrażamy najserdeczniejsze podziękowanie i szacunek.
 14. Dziękujemy Orkiestrze z Leszczyny za ubogacenie liturgii odpustowej, Chórowi Parafialnemu za śpiewy podczas Mszy św. o godz. 9.00, P. Organiście także za nadzorowanie prac porządkowych przy kościele, za przygotowanie śpiewów liturgicznych i solistkom.  Wszystkim przybyłym kapłanom, którzy odważnie po wygaszeniu pandemii przybyli na to odpustowe spotkanie. Ks. Proboszczom i Katechetom z dekanatu Lipnica Murowana na ręce ks. Dziekana, Ks. Rodakom, kapłanom z  innych  diecezji za modlitwę i pomoc duszpasterską.
 15. Polecamy najnowszą prasę katolicką: Gość Niedzielny.

Dodaj komentarz