Dzień: 2023-01-13

+ Zofia Rosiek – msze św. poza parafią jako gregoriańskie od 1.02.2023 r.:

+ Zofia Rosiek – msze św. poza parafią jako gregoriańskie od 1.02.2023 r. z intencji: Barbary i Piotra Osikowicz Marii i Marka Osikowicz Jarotek Sąsiadów Stanisz i Świątko Marii i Jana Paruch Dyrekcji, Nauczycieli i Prac. Przedszkola w Trzcianie Stanisławy Błoniarz Katarzyny i Piotra Wojtas Barbary i Andrzeja Piątek Marka z Kamyka Mariana z Gdowa […]

Czytaj więcej

+ Tadeusz Gaworczyk – msze św. pogrzebowe poza parafią od 1.02.2023 r.:

+ Tadeusz Gaworczyk – msze św. pogrzebowe odprawione poza parafią od 1.02.2023 r. z intencji: Genowefy i Władysława Stary Elżbiety i Marka Dębosz Wiesławy i Julii Tracz Jolanty i Jana Ujejskich Barbary Mróz Juszczyków i Radziętów Zofii i Andrzeja Pietrzyk Iwony i Dawida Brzegowy Teściów Maciejowskich Sąsiadów Małgorzaty i Roberta Adamczyk Zofii Zgłobickiej Jopów Krzysztofiaków […]

Czytaj więcej

Koncert noworoczny w Leszczynie – 15.01. godz. 15.00

Czytaj więcej