Dzień: 2022-01-23

+ Maria Węglarz – msze św. gregoriańskie z pogrzebowych od 31.01.2022 r.

z intencji: sąsiadów Dusiewiczów sąsiadów Kąckich Marii Domagała Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Trzcianie rodz. Gąsiorków rodz. Kruczków rodz. Węglarzów z Krakowa rodz. Nalepów bratanka Krzysztofa z Sobolowa sąsiadów Kuklów Zofii i Stanisława kołodziej sąsiadów Natanków sąsiadów Łapczyńskich rodz. Pachów z Libichowej rodz. Klimków i Białoniów Heleny Burkiewicz Piotra i Agnieszki Judka z dziećmi Klaudii i […]

Czytaj więcej