Dzień: 9 października 2021

+ Zofia Król – greg. z mszy pogrzebowych od 11.10.2021 r.

1.- od Rady Rodziców  Szk. Podst. w Łąkcie Dln. 2.- od rodziny Osikowicz z Trzciany 3.- od Dyrektora Szkoły Podst. Pawła Łąckiego 4.- od nauczycieli i pracowników Szk. Podst. w Łąkcie Dln. 5.- od rodziny Burdelskich 6.- od rodziny Pawlickich i Liszków 7.- od rodziny Zdebskich 8.- od Cecylii i Henryka Piskorz 9.- od Ireny […]

Czytaj więcej