Ogłoszenia parafialne

XV Niedziela Zwykła

 1. Druga niedziela m-ca wakacyjnego  lipca w naszej wspólnocie jest Niedzielą Odpustu Parafialnego ku czci naszej Patronki świętej Małgorzaty  P. i M. Witamy wszystkich uczestników odpustowej Eucharystii ,także przybyłych gości i życzymy, aby każdy wyszedł obdarowany duchowymi darami otrzymanymi za  wstawiennictwem naszej Patronki. Dziś porządek Mszy św. jak w każdą niedziel .  Suma odpustowa o godz. 11.00 pod przewodnictwem Ks. Prałata  Zbigniewa Krasa z W-wy, Kapelana Prezydenta RP, który poświęci tablicę pamiątkową ku czci zmarłego Ks. Kan. Władysława Jemioło, a także  budynek nowej plebani.
 2. Dziękujęmy O.Zenonowi Burdakowi ze wspólnoty  O. Bernardynów z Dukli za ochotne przyjęcie  prośby do wygłoszenia Słowa Bożego wczoraj na Cmentarzu i dziś na wszystkich mszach św.. Bóg zapłać !
 3. W środę 13.07 przypada liturgiczne wspomnienie św. Małgorzaty. Msze św. o godz.7.00,9.00 i 18.00 .Kazania wygłosi Ks. duszpasterz z katedry tarnowskiej. Zapraszamy…
 4. W Lipnicy Murowanej rozpoczyna się dziś tygodniowy odpust ku czci św. Szymona. Jego szczegółowy program jest w gablocie kościoła.
 5. W kalendarzu K-ła katolickiego wspominamy : jutro świętego Bendykta, Patrona Europy,w środę św. Małgorzatę i patronów  diecezji tarn. św. Andrzeja Świerada i Benedykta/ Tropie/, a w sob. M.B. z Góry Karmel.
 6. Młodzież z KSM-u rozprowadza odpustowe słodycze. Dar serca złożony przy tej okazji będzie przeznaczony na działalność KSM-u.
 7. Czystość kościoła i jego otoczenia powierzamy na najbliższy tydzień: Watrak Piotr, Łącki Mariusz, Mirowski Adam, Przybyłko Wojciech, Krawczyk Paweł, Krawczyk Marek , Cierniak Anna, Krawczyk Piotr, Janioł Anna i Dudek Zbigniew.
 8. Organizatorzy Pielgrzymki do Fatimy w najbliższym tygodniu prześlą informacje dotyczące szczegółów wyjazdu/ internet/ .
 9. Podziękowania: Wszystkim, którzy włączyli się w dzieło przygotowania dzisiejszej Urocz. Odpustowej składamy najserdeczniejsze podziękowania. Katarzynie i Pawłowi Kłósek z Ujazdu za dar kwiatów na ustrojenie wnętrza świątyni, Orkiestrze z Leszczyny za uświetnienie swoją grą liturgii Sumy Odpustowej, Najbliższej Rodzinie Ks. Kanonika Wł-awa Jemioło przybyłej z Domatkowa k/Kolbuszowej by uczestniczyć w akcie poświęcenia tablicy pamiątkowej, Przedstawicielom Władz Powiatu i Gminy na czele z P.Starostą i P.Wójtem, Wszystkim hojnym sponsorom ,budowniczym, wykonawcom obiektu- nowej plebani za wieloaspektowy wkład w jej powstanie. Także wszystkim parafianom, którzy z życzliwością odnosili się do powstania tej budowli i darem serca , swoją cegiełkę włączyli się w realizację  tego przedsięwzięcia wyrażamy najgłębszą wdzięczność. Ks.Parł. Zbigniewowi Krasowi z Warszawy za zmianę planów i chętny przyjazd na celebrację Sumy Odpustowej i poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz budynku plebani.. Bóg zapłać.! Kapłanom z dekanatu Lipnica na ręce Ks. Dziekana ze Starego Wiśnicza. Księżom Rodakom. 

 

XIV  Niedziela  Zwykła

 1. Przeżywamy I-szą niedziela miesiąca wakacyjnego lipca, dlatego po każdej Mszy św. krótka Adoracja Najśw. Sakramentu.
 2. W Tuchowie rozpoczyna się Wielki Tygodniowy Odpust Maryjny. Jego program jest umieszczony w gablocie.
 3. Sprzątanie kościoła: Pawliński St-aw, Opioła Jerzy, Świątko Robert ,Snopek Paweł, Dyrdał Jan, Gutowski Stanisław, Dębowska Magdalena, Cempura Adrian, Cempura Henryk, Mika Adam, Zdebdski Jacek, Sumara Marek, Jop Anna, Pęcina Małgorzata.
 4. Wyjazd autokaru z uczestnikami pielgrzymki organizowanej dla Seniorów przez Paraf. Zespół CARITAS do Sanktuarium Maryjnego w Litmanowej na Słowacji, nastąpi o godz.7.30 z parkingu kościelnego w najbliższy wtorek 5 lipca.
 5. W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy doroczną Uroczystość Odpustową ku czci naszej Patronki św. Małgorzaty P. i M. Już w piątek od godz. 18.00 do 20.00 będzie można skorzystać z Sakr. Pokuty z udziałem obcych księży, aby  przygotować się na przyjęcie duchowych darów odpustu.
 6. W przeddzień odpustu, czyli w sobotę 9.07 zgromadzimy się na cmentarzu na Mszy św. w Kaplicy Miłosierdzia o godz. 19.00, aby modlić się nad mogiłami za naszych zmarłych . Pół godziny wcześniej Różaniec za zmarłych. Zapraszamy….   OFIARY złożone w tym dniu  na Mszy św. będą przeznaczone na utrzymanie czystości cmentarza. Serdecznie prosimy o uporządkowanie grobów swoich bliskich. W piątek zakończone zostało koszenie całego cmentarza i pomalowano nadpalony kontener na śmieci za co dziękujemy Firmie Hydrosprzęt.
 7. Młodzież z KSM-u w odpust rozprowadzać słodycze. Złożony dar serca będzie przeznaczony na działalność stowarzyszenia. Młodzieży dziękujemy za uporządkowanie grobów żołnierzy na naszym cmentarzu. 
 8. Ministrantami  miesiąca czerwca zostali: Piotr Osikowicz, Kacper Łabęda i Dominik Krzysztofiak. Ważna zbiórka ministrantów i lektorów przed odpustem w sobotę o godz. 9.00.
 9. Absolwentów naszych szkół prosimy o odebranie z zakrystii pamiątkowych książek zostawionych przez ks. bpa przy okazji bierzmowania.

 1. Dzisiejsza ostatnia niedziela czerwca jest zarazem pierwszą tegorocznych wakacji. Bożej Opatrzności polecamy wszystkich, którzy rozpoczynają czas letniej kanikuły, także przybyłych do naszej wspólnoty gości, aby bezpiecznie i mądrze przeżywali czas zasłużonego wypoczynku.
 2. Najbliższa środa jest ostatnią miesiąca czerwca zatem prosimy Róże Żywego Różańca na comiesięczną Zmianę Tajemnic po Nowennie.
 3. W środa 29.06 przypada Święto Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu wspieramy modlitwą i ofiarąOjca św. Franciszka, następcę św. Piotra. Msze św. w tym dniu o godz.6.30. 9.00 i 18.00. Różaniec P. M . Król i Z. Rosiek
 4. W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św. przed I pt. miesiąca. Szczególnie zachęcamy do Spowiedzi św. uczniów Kl.IV, którzy kontynuują 9 pierwszych piątków m-ca.
 5. W I piątek msze św. o 6.30 i 18.00 .  Wyjazd kapłana do chorych z Komunią św. zgłaszać prosimy w zakrystii.
 6. Uroczystość Odpustowa ku czci św. Małgorzaty w niedziele 10.07 . Program Odpustu będzie podany rodzinom. Poświęcimy w tym dniu pamiątkową tablicę ku czci Ks. Wł. Jemioło oraz budynek nowej plebani . Już dziś prosimy o uporządkowanie grobów swoich  bliskich na tę okoliczność. Autokarowa Pielgrzymka na Jasną Górę na Ogólnopolską Pielgrz. dla Nauczycieli wyrusza z parkingu kościelnego w sob.2.07.o godz.7.00. Zapisy w zakrystii.
 7. Sprzątanie kościoła: Stańdo Marta, Dziedzic Roman, Pączek Waldemar, Płachta Paweł, Loch Barbara, Sowiński Tadeusz, Piskorz Andrzej, Pawlicki Henryk, Watrak Leszek, Kukla Stanisław.
 8. W sob.2.07. od godz. 15.00 rozpoczyna się Piknik Rodzinny z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych przy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.
 9. W czwartek 30.06. będzie od godz.9.00- 11.00 Dzień Adaptacyjny dla dzieci, które zostały przyjęte do Publicznego Przedszkola w Trzcianie. Bliższe informacje na stronie internetowej Przedszkola. 
 10. Polecamy najnowszą prasę katolicką : Gość Niedzielny.
 11. Msze św. pogrzebowe celebrowane poza parafią od jutra są w gablocie i na stronie internetowej parafii..

12 Niedziela Zwykła

 1. Dzisiejsza Niedziela w Oktawie Bożego Ciała jest dla naszej parafii Niedzielą Wizytacji Kanonicznej .Gościmy u nas Ks. Bpa Stanisława Salaterskiego, który tę wizytację przeprowadza. Jej celem jest ocena i diagnoza religijności wiernych ,zapoznanie się z aktualnymi sprawami ,którymi  żyje parafia, ocena kwestii gospodarczych dotyczących Kościoła parafialnego, jego wystroju, cmentarza i innych obiektów parafialnych. Tym i innym celom służą także spotkania Ks. Bpa ze stowarzyszeniami oraz grupami   apostolskimi działającymi w danej parafii. W Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim obchodzone jest dzisiaj Diecezjalne Święto Rodziny.
 2. Trwa Oktawa Ur. Bożego Ciała zachęcamy do licznego uczestnictwa w  procesjach eucharystycznych po mszach św. wieczornych aż do czwartku. Uroczyste  zakończenie Oktawy w czwartek o godz. 18.00 połączone z błog. małych dzieci oraz wianków. W czwartek też   wspominamy Urocz. Narodzenia św. Jana Chrzciciela ,która została przeniesiona z piątku 24.06 ze względu na przypadającą w piątek Uroczystość Najśw. Serca P. Jezusa. Z tej racji w piątek nie obowiązuje  abstynencja  od pokarmów mięsnych. W piątek o 19.00 zapraszamy na grila młodzież z KSM-u i lektorów.
 3. Dobiega powoli końca rok szkolny i katechetyczny. Uroczysta Msza św. dziękczynna na zakończenie roku w piątek o godz. 8.00 rano .Zapraszamy na wspólną modlitwę nie tylko uczniów, i pedagogów ale także rodziców i opiekunów . Wyrazem dziękczynienia za szczęśliwie przeżyty rok szkolny niech będzie przyjęta Komunia św.
 4. W sobotę Wspomnienie Niepokalanego Serca N.M.Panny. 
 5. Dziękujemy za troskę o czystość świątyni i jej otoczenia. Prosimy na sobotę kolejne rodziny: Stańdo Marta, Dziedzic Roman, Pączek Waldemar, Płachta Paweł, Lech Barbara, Sowiński Tadeusz, Piskorz Andrzej, Pawlicki Henryk, Watrak Leszek, Kukla Stanisław.
 6. Organizujemy po raz kolejny autokarową pielgrzymkę na Jasną Górę na Ogólnopolską Pielgrzymkę  dla Nauczycieli. Wyjazd autokaru  w sobotę 2 lipca o godz. 6.30 z placu kościelnego. Zapisy  przyjmujemy w zakrystii. Zapraszamy.
 7. Członkowie Akcji Katolickiej poprowadzą Modlitwę Różańcową na falach Radia RDN Małopolska w najbliższy czwartek 23 .06 o godz. 19.00. Polecamy najnowszą prasę katolicką.

Wizytacja ks. bpa Stanisława Salaterskiego – 19.06.2022 r.

 

7.00 Msza św. dla członków Róż Różańcowych

Insygnia: Sebastian Nędza – Sikowniowski, Jakub Abu- Hassan

Dzwonki: Kacper Juszkowicz

Kielich, ampułki i składaka: Michał Dudek, Nikodem Duś

Czytania i modlitwa wiernych:  Róże Różańcowe

 

9.00 Msza św. z udziałem chóru na którą zaproszona jest

– Akcja Katolicka, Caritas, Rady Parafialna

Insygnia: Paweł Burek, Kamil Dudziak

Dzwonki: Szymon Stec

Kielich, ampułki i składaka: Adrian Pączek, Szymon Stec

Czytania i modlitwa wiernych:  Akcja Katolicka

 

11.00 Główna Msza św. z udziałem scholi dla dzieci i młodzieży na którą zaproszeni są ministranci, lektorzy, ceremoniarze,  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Ceremoniarz: Jakub Szczur

Krzyż: Michał Janioł

Kadzidło: Mateusz Kłósek, Jakub Szczur

Czytanie I: Mateusz Pijanowski

Czytanie II: Mateusz Kuśnierz

Modlitwa wiernych: Michał janioł

Insygnia: Kacper Łabęda, Piotr Osikowicz

Akolici: Szymon Brzegowy, Szymon Szwed

Dzwonki: Bartek Jurgała, Filip Bryjak

Kielich: Dominik Krzysztofiak

Ampułki: Leon Balicki, Dominik Krzysztofiak

Pateny: Leon Balicki, Filip Bryjak, Jan Łukasik

Feretron: 11.45: Kamil Śliwa, Antoni Kłósek, Piotr Błasiński, Bartłomiej Mączka (również w Boże Ciało o 9ej)

Składka: Mateusz Pijanowski, Mateusz Kuśnierz

Tuba: Patryk Kącki

 

15.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania młodzieży z Parafii Trzciana i Leszczyna

Ceremoniarz: Mateusz Kącki

Krzyż: Guzik Mateusz

I czytanie: Piotr Błasiński

Psalm Kamila Kukla

II czytanie: Rafał Stańdo

Insygnia: Kamil Śliwa, Antoni Kłósek

Akolici: Patryk Kukla, Bartłomiej Mączka

Dzwonki: Jan Dudek, Stanisław Dudek

Kielich: Jan Dudek

Ampułki: Jan Dudek, Stanisław Dudek

Pateny: Jan Dudek, Stanisław Dudek, Guzik Mateusz