Ogłoszenia parafialne

1. Dziś V Niedziela Wielkanocna i trzecia miesiąca maja . Na mszy św. o godz. 11.00 rocznica przyjęcia Komunii św. przez uczniów kl. IV . Ufamy, że te dzieci , z pomocą swoich rodziców, będą nadal utrzymywać ścisłą więź z Chrystusem Eucharystycznym.

2. W najbliższą sobotę w katedrze tarnowskiej Ks. bp .Andrzej Jeż udzieli święceń kapłańskich diakonom z Wyższego Seminarium Duchownego. Nazajutrz w niedzielę 26 maja neoprezbiterzy będą celebrować w swoich rodzinnych parafiach msze św. prymicyjne. W naszym dekanacie lipnickim w Starym Wiśniczu….

3. Najbliższa VI niedziela wielkanocna zbiega się z Dniem Matki . Tym którym zawdzięczamy życie i wychowanie, zarówno zmarłym ,jak też tym żyjącym mamom wyrazimy wdzięczność naszą modlitwą na nabożeństwie majowym .

4. Organizowana jest przez naszą parafialną CARITAS coroczna pielgrzymka dla seniorów i osób starszych do Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie woj. świętokrzyskie . Planowany wyjazd w środę 29 maja . Chętni na ten wyjazd proszeni są o zgłaszanie się u Pań z rejonu swojego zamieszkania .

5. Sprzątanie kościoła …

6. Wczoraj Rada Parafialna na krótkim spotkaniu ,po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi sprawowania funkcji grabarza w naszej parafii, zaakceptowała osobę P. Jarosława Gargulę wraz z proponowanymi przez Niego warunkami obsługi cmentarza do pełnienia tej funkcji . Nadto Rada przyjęła też uchwałę ,która wprowadza pewne zasady dotyczące korzystania z cmentarza oraz sposób utrzymania jego czystości . Ważnym elementem będzie egzekwowanie segregacji śmieci ,których wywóz najbardziej obciąża budżet parafii. Na tablicy ogłoszeń przy cmentarzu będzie umieszczony niebawem telefon kontaktowy z P. Jarosławem . Na razie kontaktować się należy z kancelarią parafialną .

7. Próba chóru jutro w poniedziałek 20.05 o godz. 20.00 .
Próba scholi w piątek o godz. 17.00 .

8. Prasa katolicka ;nowy numer Małego Gościa oraz Gość .. dla dorosłych.

9. Msze św. na internetowej stronie parafii …..

1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna w naszej parafii jest połączona z uroczystością I Komunii św. 26 dzieci z Kl..III z Łąkty i Trzciany . Do Stołu Pańskiego po raz pierwszy dzieci przystąpią na Mszy św. o godz. 11.00 . Rodzicom tych dzieci dziękujemy za współpracę i troskę o należyte przygotowanie na spotkanie z Jezusem. Dziękujemy także za ustrojenie świątyni,prace porządkowe oraz dar ołtarza..
-Dzieci pierwszokomunijne będą uczestniczyły przez cały Biały Tydzień w nabożeństwach dziękczynnych, a we wtorek wraz z rodzicami udadzą się do Sanktuarium M. Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej by zawierzyć dalsze swoje życie Maryi..

2.Rocznica I Komunii św. dzieci kl. IV w niedzielę 19.05 o godz. 11.00
W ciągu tygodnia przed majówkami dzieci będą mogły skorzystać z Sakramentu Pokuty.

3. Przypomnienie dla uczestników lipcowej Pielgrzymki do Grecji ,aby do najbliższej niedzieli wpłacić pozostałą kwotę należności ….

4. W najbliższą sobotę w Starym Sączu przy Ołtarzu Papieskim z udziałem Akcji Katolickiej z całej diecezji , uroczysta inauguracja Peregrynacji Relikwii św. Jana Pawła II po parafiach ,w których istnieją jej oddziały. W naszej parafii będziemy gościć te relikwie w miesiącu listopadzie .

5.W kalendarzu K-ła wspominamy; jutro Matkę B. z Fatimy, we wtorek św. Macieja Ap., w środę św. Zofię ,mecz., a we czwartek św. Andrzeja Bobolę,męcz., Patrona Polski i naszego Biskupa Andrzeja Jeża . Od jutra wspominamy tzw. zimnych ogrodników : św. Pankracego, Serwacego i Bonifacego ..

6.Zbiórka zużytego sprzętu AGD w środę o godz. 10.00 na parkingu kościelnym ..

7. Sprzątanie kościoła …..

8. Kolejne Spotkanie Członków Parafialnego Zespołu Synodalnego w najbliższą środę po nabożeństwie majowym o godz. 19.00 . Zapraszamy !!!!!

9. Pragniemy poinformować , że P. Edward Stabrawa, po przedstawieniu słusznych racji , postanowił zrezygnować z pełnionej funkcji grabarza w naszej Parafii. Jego ponad trzydziestoletnia troska,sumienna ,pełna oddania praca ,by utrzymać czystość naszego cmentarza zasługuje na naszą szczerą wdzięczność . Angażował swoje siły i nierzadko środki materialne ,aby zachować estetykę tego świętego miejsca .W imieniu całej Parafii mówimy Mu dziś : Bóg zapłać !!! Jednocześnie Rada Parafialna na wczorajszym Spotkaniu podjęła decyzję, by ogłosić , iż jeśli są chętni do podjęcia pełnienia tej funkcji osoby z terenu naszej Parafii , niech zgłoszą swoją ofertę i chęć w kancelarii parafialnej do soboty 18 maja włącznie.
Najbardziej korzystną propozycję i ofertę rozważy,wybierze i zaakceptuje Rada Parafialna !!!

10. Prasa katolicka : Gość Niedzielny ….

11. Intencje mszalne na stronie internetowej parafii i w gablocie parafialnej …

1. Dzisiejsza III Niedziela Wielkanocna jest pierwszą miesiąca maja, dlatego po każdej Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu. Jest to też Niedziela Biblijna, w której Kościół uwrażliwia wiernych na wielką wartość i znaczenie Pisma św. i zachęca do czytania tej Księgi Życia .

2. Dziś rozpoczyna się w Szczepanowie Wielki Tygodniowy Odpust ku czci św. STANISŁAWA Bpa i Męcz.,którego wspomnienie przypada w kalendarzu K-ła w środę 8 maja. Program nabożeństw tego odpustu jest umieszczony w gablocie . św. Stanisław jest patronem Ojczyzny i naszej diecezji tarnowskiej.
Zachęcamy nadal do uczestnictwa w nabożeństwach majowych !!!!!
W najbliższą niedzielę 12 maja w naszej parafii Uroczystość I Komunii św. 26 dzieci z kl.III z Trzciany i Łąkty Dln. Spowiedź św. tych dzieci w sobotę o godz. 9.00 .
Jutro po Mszy św. wieczornej w kościele kolejna próba liturgiczna tych dzieci ..
Jutro także przypada wspomnienie Apostołów św. Filipa i św. Jakuba .

4. Uczestników lipcowej Pielgrzymki do Grecji śladami św. Pawła Apost

oła ,organizowanej przez Akcję Katolickiej prosimy ,aby byli łaskawi wpłacić do 19 maja pozostałą kwotę należności, która będzie potwierdzeniem chęci uczestnictwa w tej pielgrzymce.

5. Ofiary złożone w kopertach na tacę z najbliższej niedzieli będą przeznaczone na dalsze prace gospodarcze przy parafii ….

6. Sprzątanie kościoła….

7. Jutro Próba Chóru Parafialnego o godz. 20.00 , a Scholi w piątek o godz. 17.00 .

8. Od uczniowie Kl.VIII i III Gimnazjum ,którzy przyjęli niedawno Sakrament Bierzmowania uczestniczyć będą w rekolekcjach zamkniętych w Starym Sączu od najbliższej środy.

9. Zakład Kominiarski z Tarnowa informuje ,że będą sprawdzane przewody kominowe od 6- 10 maja w Trzcianie, Ujeździe i Łąkcie Dln.

10 . Prasa katolicka … Promyczek Dobra dla dzieci i Gość Niedzielny

11. Intencje mszalne w gablocie i na stronie internetowej parafii ..

1. Dziś II-ga Niedziela Wielkanocna, Niedziela Bożego Miłosierdzia, patronalne święto CARITAS. Ustanowił to święto dla całego Kościoła Papież św. Jan Paweł II w 2000 r. Główne uroczystości odbywają się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dziękujemy serdecznie członkom naszego Paraf. Oddziału Caritas za wielorakie akcje podejmowane na rzecz pomocy potrzebującym w naszej parafii.
SPOTKANIE Członków Paraf. Oddziału Caritas jutro na plebani po mszy św. wieczornej.
-Dzisiejsza niedziela jest też Dniem Modlitw za kierowców , aby z Bożą pomocą bezpieczne było ich poruszanie się po drogach .

2. W środę rozpoczynamy nowy miesiąc maj ,poświęcony czci Maryi, a z nim piękne nabożeństwa majowe zwane majówkami. Zapraszamy do uczestnictwa w tym pięknych nabożeństwach bądź to w kościele , bądź przy kapliczkach przydrożnych.
W środę po majówce -Zmiana Tajemnic Różańcowych . W tym dniu wspominamy też św. Józefa Robotnika ,patrona ludzi pracy.

3. We wtorek święto flagi . Niech załopocze ona na naszych domach ,zakładach pracy, szkołach.. Polska biało czerwona flaga niech będzie j znakiem naszego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

4.W piątek obchodzimy Urocz. M. Bożej Królowej Polski, głównej Patronki Ojczyzny oraz 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msze św. jak w każda niedzielę. Jest to Święto państwowe . W tym dniu przypada też I piątek miesiąca .Nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wyjątkowo wyjazd kapłana z Komunią św. do chorych będzie 2 maja w I czwartek . Zgłoszenia chorych w zakrystii ..

5. We wtorek o godz. 19.00 prosimy młodzież o pomoc w rozebraniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

6. Rodzicom młodzieży bierzmowanej dziękujemy za złożony dar ołtarza na pozłocenia monstrancji .

7. Sprzątanie kościoła …. –

Dziękujemy P. Damianowi Pyznarowi z Łąkty -Półrolki za kolejne odnowienie sprzętów i naczyń liturgicznych dla

naszego kościoła.

8. W sobotę 4 maja wspomnienie św. FLORIANA męczennika, Patrona Strażaków i hutników.

9. Próba scholi w środę o godz. 17.00

10. Prasa katolicka : Gość Niedzielny ,Źródło …

11. Msze św. na internetowej stronie parafii …..

1. Przeżywamy dziś największe święto chrześcijańskie ,w którym czcimy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Przeżywajmy tę piękną uroczystość przy wielkanocnym stole w gronie najbliższej rodziny, jak nakazuje długa, polska tradycja w atmosferze życzliwości oraz przyjaźni.

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny -II-gi dzień Świąt Zmartwychwsta- nia Pańskiego. Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę z jednym wyjątkiem: nie będzie Mszy św. popołudniowej o godz. 15.00 !!!
Tradycyjnie od wielu lat wierni wspomagają swoimi ofiarami Katoli- ki Uniwersytet Lubelski. Dołączmy i my do grona hojnych dobroczyń – ców tej uczelni.

3. Najbliższa niedziela 28 .04. to Niedziela Miłosierdzia Bożego -Patro- nalne Święto CARITAS. Centralne uroczystości w Łagiewnikach w Krakowie .Parafialna CARITAS odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Mszą św. o godz. 15.00 za chorych i cierpiących.

4.Od najbliższej środy rozpoczyna się Triduum ,trzydniowe przygotowanie Kandydatów z Kl.VIII i III Gimnazjum do Sakram. Bierzmowania ,który zostanie im udzielony w sob. 27 kwietnia o godz. 18.00 wraz z Kandydatami z 4 innych sąsiednich parafii. Natomiast I Spotkanie i próba liturgiczna dla dzieci Kl.III ,które przygotowują się do I Komunii św. będzie we czwartek 25 kwietnia przed mszą św. wieczorną,czyli o godz. 17.00

5. We czwartek wspominamy św. Marka Ewang. Tradycyjnie w tym dniu uczestniczymy w procesji wokół kościoła modlimy się o szczęśliwe urodzaje i uchronienie nas od nieszczęść .Zapraszamy …

6. Z radością wielkanocną łączymy też wdzięczność, którą kierujemy pod adresem tych wszystkich,którzy na różny sposób włączyli się w przygotowania do Triduum Paschalnego i Urocz. Wielkanocnych.
P. Józef Stańdo,Mirosław Babicz i Rafał Król za poświęcony czas i wykonane prace przy urządzeniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
Członkom Paraf. Oddziału CARITAS za przygotowanie Życzeń świątecznych oraz paczek żywnościowych dla osób starszych oraz dla potrzebujących pomocy. Szkolnemu Kołu Caritas za dystrybucję tych życzeń do domów. Dziękujemy tym wszystkim dobroczyńcom dzięki którym ta akcja charytatywna mogła się odbyć. .. Dziękujemy P. Kłósek z Ujazdu za ofiarowane kwiaty do wnętrza świątyni ,a P. Banaś z Zalesia i P. Korol z Rynku za ofiarowane kwiaty do Grobu i do Ciemnicy . Pewnej zacnej osobie za zakup froterki do czyszczenia posadzki kościoła /7 tys. zł /.
Właścicielom firmy Szaty Liturgiczne z Kierlikówki za ofiarowany ornat i bieliznę ołtarzową. P. Organiście St.Grabowskiemu za przygotowanie śpiewów liturgicznych z chórem i scholą oraz za nadzorowanie wszystkich prac porządkowych. Członkom Chóru za wykonane śpiewy ,czas poświęcony wcześniej na próby. Także Scholi dziewczęcej za ubogacenie liturgii Triduum Paschalnego. Różom Żywego Różańca , Akcji Katol. i innym osobom za przewodniczenie modlitwom adoracyjnym i prowadzenie Drogi Krzyżowej.. Braciom Strażakom z Trzciany, Łąkty i Ujazdu za czuwanie przy Grobie Pańskim i asystę w Procesji Rezurekcyjnej. Orkiestrze z Leszczyny za towarzyszenie swoją oprawą muzyczną podczas Procesji Rezurekcyjnej i tym,którzy sponsorowali jej przybycie na tę uroczystość P. Małgorzacie i Janowi Dudek. Ks; Prof. Antoniemu Paciorkowi za wsparcie duszpasterskie i posługę w konfesjonale. Ks. Katecheci Jaromirowi za przygotowanie liturgicznej oprawy wszystkich nabożeństw Triduum Paschalnego i za Adorację Młodzieży. Lektorom i ministrantom za pełnioną posługę w uświetnieniu liturgii. Szczególnie cenie posługę lektorów ,którzy są już studentami lub pracują zawodowo,a bardzo ochotnie dają świadectwo swojej wiary posługując Jezusowi przy Jego ołtarzu.

Życzenia Wielkanocne !!!

W imieniu wszystkich kapłanów posługujących w naszej wspólnocie, pragnę złożyć Najserdeczniejsze ,Wielkanocne Życzenia . Życzę wszystkim mieszkańcom naszej parafii,także przybyłym na te Święta gościom, aby Zmartwychwstały Pan, którego dobroć i hojność jest bez miary,aby błogosławił każdy Wasz krok i spełniał wszystkie Wasze szlachetne zamiary i pragnienia. Niech obdarza Was Zdrowiem i Wszelką Pomyślnością w życiu osobistym , rodzinnym i zawodowym.. Niech moc Jego łaski umacnia Was w szlachetnych wyborach, tego co dobre , co zgodne jest z Jego wolą. abyście przez te wybory stawali się bardziej i bardziej ludźmi świętymi, godnymi uczestnictwa w tym życiu,które nigdy się nie kończy, a które On nam przygotował Swoją Męką ,Śmiercią i chwalebnym Zmartwychwstaniem. I na takie radosne przeżywanie całego życia ze Zwycięskim Chrystusem przyjmijcie Jego Błogosławieństwo ..
Ks .Proboszcz Parafii Trzciana!!!