Duszpasterze

W naszej parafii obecnie posługują:

Proboszcz:

           Ks. Władysław Midura

              tel. 14 613-60-13

Wikariusz:

           Ks. Krzysztof Ceglarz

              tel. 602-121-882

Emerytowani Kapłani:

  • Ks. Antoni Paciorek

  • Ks. Władysław Jemioło