Caritas

Parafialny Oddział Caritas  działa w oparciu o Statut Caritas Diecezji Tarnowskiej.

Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:  mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia
i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez:

  • a) zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia,
  • b) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Wigilia, Opłatek itp.
  • c) uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim,
  • d) stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
  • e) przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;
  • f) organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym;
  • g) prowadzenie stałej formacji swoich członków; współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym.

Parafialna Caritas pośredniczy także w zdobywaniu pomocy w Caritas Diecezji Tarnowskiej. Parafialny Oddział prowadzi księgę finansową i księga protokołów. Członkowie biorą udział w rekolekcjach organizowanych przez Diecezjalny Oddział Caritas. Włączają się w liturgię mszy św., prowadzenie adoracji, różańca, stacji drogi krzyżowej.

Parafialny Oddział Caritas dziękuje wszystkim Darczyńcom, za okazywane serce,
za wszelką pomoc rzeczową i finansową.

Bóg zapłać!

 

Drogi Internauto!

Możesz wesprzeć naszą działalność składając ofiarę

do puszki Św. Antoniego.