V Niedziela Wielkanocna – 19.05.2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE !!!

1. Dziś V Niedziela Wielkanocna i trzecia miesiąca maja . Na mszy św. o godz. 11.00 rocznica przyjęcia Komunii św. przez uczniów kl. IV . Ufamy, że te dzieci , z pomocą swoich rodziców, będą nadal utrzymywać ścisłą więź z Chrystusem Eucharystycznym.

2. W najbliższą sobotę w katedrze tarnowskiej Ks. bp .Andrzej Jeż udzieli święceń kapłańskich diakonom z Wyższego Seminarium Duchownego. Nazajutrz w niedzielę 26 maja neoprezbiterzy będą celebrować w swoich rodzinnych parafiach msze św. prymicyjne. W naszym dekanacie lipnickim w Starym Wiśniczu….

3. Najbliższa VI niedziela wielkanocna zbiega się z Dniem Matki . Tym którym zawdzięczamy życie i wychowanie, zarówno zmarłym ,jak też tym żyjącym mamom wyrazimy wdzięczność naszą modlitwą na nabożeństwie majowym .

4. Organizowana jest przez naszą parafialną CARITAS coroczna pielgrzymka dla seniorów i osób starszych do Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie woj. świętokrzyskie . Planowany wyjazd w środę 29 maja . Chętni na ten wyjazd proszeni są o zgłaszanie się u Pań z rejonu swojego zamieszkania .

5. Sprzątanie kościoła …

6. Wczoraj Rada Parafialna na krótkim spotkaniu ,po zapoznaniu się z ofertami dotyczącymi sprawowania funkcji grabarza w naszej parafii, zaakceptowała osobę P. Jarosława Gargulę wraz z proponowanymi przez Niego warunkami obsługi cmentarza do pełnienia tej funkcji . Nadto Rada przyjęła też uchwałę ,która wprowadza pewne zasady dotyczące korzystania z cmentarza oraz sposób utrzymania jego czystości . Ważnym elementem będzie egzekwowanie segregacji śmieci ,których wywóz najbardziej obciąża budżet parafii. Na tablicy ogłoszeń przy cmentarzu będzie umieszczony niebawem telefon kontaktowy z P. Jarosławem . Na razie kontaktować się należy z kancelarią parafialną .

7. Próba chóru jutro w poniedziałek 20.05 o godz. 20.00 .
Próba scholi w piątek o godz. 17.00 .

8. Prasa katolicka ;nowy numer Małego Gościa oraz Gość .. dla dorosłych.

9. Msze św. na internetowej stronie parafii …..

Dodaj komentarz