Niedziela Bożego Miłosierdzia – 28.04.2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE !!!

1. Dziś II-ga Niedziela Wielkanocna, Niedziela Bożego Miłosierdzia, patronalne święto CARITAS. Ustanowił to święto dla całego Kościoła Papież św. Jan Paweł II w 2000 r. Główne uroczystości odbywają się w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Dziękujemy serdecznie członkom naszego Paraf. Oddziału Caritas za wielorakie akcje podejmowane na rzecz pomocy potrzebującym w naszej parafii.
SPOTKANIE Członków Paraf. Oddziału Caritas jutro na plebani po mszy św. wieczornej.
-Dzisiejsza niedziela jest też Dniem Modlitw za kierowców , aby z Bożą pomocą bezpieczne było ich poruszanie się po drogach .

2. W środę rozpoczynamy nowy miesiąc maj ,poświęcony czci Maryi, a z nim piękne nabożeństwa majowe zwane majówkami. Zapraszamy do uczestnictwa w tym pięknych nabożeństwach bądź to w kościele , bądź przy kapliczkach przydrożnych.
W środę po majówce -Zmiana Tajemnic Różańcowych . W tym dniu wspominamy też św. Józefa Robotnika ,patrona ludzi pracy.

3. We wtorek święto flagi . Niech załopocze ona na naszych domach ,zakładach pracy, szkołach.. Polska biało czerwona flaga niech będzie j znakiem naszego patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.

4.W piątek obchodzimy Urocz. M. Bożej Królowej Polski, głównej Patronki Ojczyzny oraz 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msze św. jak w każda niedzielę. Jest to Święto państwowe . W tym dniu przypada też I piątek miesiąca .Nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wyjątkowo wyjazd kapłana z Komunią św. do chorych będzie 2 maja w I czwartek . Zgłoszenia chorych w zakrystii ..

5. We wtorek o godz. 19.00 prosimy młodzież o pomoc w rozebraniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.

6. Rodzicom młodzieży bierzmowanej dziękujemy za złożony dar ołtarza na pozłocenia monstrancji .

7. Sprzątanie kościoła …. –

Dziękujemy P. Damianowi Pyznarowi z Łąkty -Półrolki za kolejne odnowienie sprzętów i naczyń liturgicznych dla

naszego kościoła.

8. W sobotę 4 maja wspomnienie św. FLORIANA męczennika, Patrona Strażaków i hutników.

9. Próba scholi w środę o godz. 17.00

10. Prasa katolicka : Gość Niedzielny ,Źródło …

11. Msze św. na internetowej stronie parafii …..

Dodaj komentarz