WIELKANOC – 21.04.2019 r. OGŁOSZENIA PARAFIALNE !!!

1. Przeżywamy dziś największe święto chrześcijańskie ,w którym czcimy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Przeżywajmy tę piękną uroczystość przy wielkanocnym stole w gronie najbliższej rodziny, jak nakazuje długa, polska tradycja w atmosferze życzliwości oraz przyjaźni.

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny -II-gi dzień Świąt Zmartwychwsta- nia Pańskiego. Porządek nabożeństw jak w każdą niedzielę z jednym wyjątkiem: nie będzie Mszy św. popołudniowej o godz. 15.00 !!!
Tradycyjnie od wielu lat wierni wspomagają swoimi ofiarami Katoli- ki Uniwersytet Lubelski. Dołączmy i my do grona hojnych dobroczyń – ców tej uczelni.

3. Najbliższa niedziela 28 .04. to Niedziela Miłosierdzia Bożego -Patro- nalne Święto CARITAS. Centralne uroczystości w Łagiewnikach w Krakowie .Parafialna CARITAS odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego przed Mszą św. o godz. 15.00 za chorych i cierpiących.

4.Od najbliższej środy rozpoczyna się Triduum ,trzydniowe przygotowanie Kandydatów z Kl.VIII i III Gimnazjum do Sakram. Bierzmowania ,który zostanie im udzielony w sob. 27 kwietnia o godz. 18.00 wraz z Kandydatami z 4 innych sąsiednich parafii. Natomiast I Spotkanie i próba liturgiczna dla dzieci Kl.III ,które przygotowują się do I Komunii św. będzie we czwartek 25 kwietnia przed mszą św. wieczorną,czyli o godz. 17.00

5. We czwartek wspominamy św. Marka Ewang. Tradycyjnie w tym dniu uczestniczymy w procesji wokół kościoła modlimy się o szczęśliwe urodzaje i uchronienie nas od nieszczęść .Zapraszamy …

6. Z radością wielkanocną łączymy też wdzięczność, którą kierujemy pod adresem tych wszystkich,którzy na różny sposób włączyli się w przygotowania do Triduum Paschalnego i Urocz. Wielkanocnych.
P. Józef Stańdo,Mirosław Babicz i Rafał Król za poświęcony czas i wykonane prace przy urządzeniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
Członkom Paraf. Oddziału CARITAS za przygotowanie Życzeń świątecznych oraz paczek żywnościowych dla osób starszych oraz dla potrzebujących pomocy. Szkolnemu Kołu Caritas za dystrybucję tych życzeń do domów. Dziękujemy tym wszystkim dobroczyńcom dzięki którym ta akcja charytatywna mogła się odbyć. .. Dziękujemy P. Kłósek z Ujazdu za ofiarowane kwiaty do wnętrza świątyni ,a P. Banaś z Zalesia i P. Korol z Rynku za ofiarowane kwiaty do Grobu i do Ciemnicy . Pewnej zacnej osobie za zakup froterki do czyszczenia posadzki kościoła /7 tys. zł /.
Właścicielom firmy Szaty Liturgiczne z Kierlikówki za ofiarowany ornat i bieliznę ołtarzową. P. Organiście St.Grabowskiemu za przygotowanie śpiewów liturgicznych z chórem i scholą oraz za nadzorowanie wszystkich prac porządkowych. Członkom Chóru za wykonane śpiewy ,czas poświęcony wcześniej na próby. Także Scholi dziewczęcej za ubogacenie liturgii Triduum Paschalnego. Różom Żywego Różańca , Akcji Katol. i innym osobom za przewodniczenie modlitwom adoracyjnym i prowadzenie Drogi Krzyżowej.. Braciom Strażakom z Trzciany, Łąkty i Ujazdu za czuwanie przy Grobie Pańskim i asystę w Procesji Rezurekcyjnej. Orkiestrze z Leszczyny za towarzyszenie swoją oprawą muzyczną podczas Procesji Rezurekcyjnej i tym,którzy sponsorowali jej przybycie na tę uroczystość P. Małgorzacie i Janowi Dudek. Ks; Prof. Antoniemu Paciorkowi za wsparcie duszpasterskie i posługę w konfesjonale. Ks. Katecheci Jaromirowi za przygotowanie liturgicznej oprawy wszystkich nabożeństw Triduum Paschalnego i za Adorację Młodzieży. Lektorom i ministrantom za pełnioną posługę w uświetnieniu liturgii. Szczególnie cenie posługę lektorów ,którzy są już studentami lub pracują zawodowo,a bardzo ochotnie dają świadectwo swojej wiary posługując Jezusowi przy Jego ołtarzu.

Życzenia Wielkanocne !!!

W imieniu wszystkich kapłanów posługujących w naszej wspólnocie, pragnę złożyć Najserdeczniejsze ,Wielkanocne Życzenia . Życzę wszystkim mieszkańcom naszej parafii,także przybyłym na te Święta gościom, aby Zmartwychwstały Pan, którego dobroć i hojność jest bez miary,aby błogosławił każdy Wasz krok i spełniał wszystkie Wasze szlachetne zamiary i pragnienia. Niech obdarza Was Zdrowiem i Wszelką Pomyślnością w życiu osobistym , rodzinnym i zawodowym.. Niech moc Jego łaski umacnia Was w szlachetnych wyborach, tego co dobre , co zgodne jest z Jego wolą. abyście przez te wybory stawali się bardziej i bardziej ludźmi świętymi, godnymi uczestnictwa w tym życiu,które nigdy się nie kończy, a które On nam przygotował Swoją Męką ,Śmiercią i chwalebnym Zmartwychwstaniem. I na takie radosne przeżywanie całego życia ze Zwycięskim Chrystusem przyjmijcie Jego Błogosławieństwo ..
Ks .Proboszcz Parafii Trzciana!!!

Dodaj komentarz