XXXI Niedziela Zwykła- 4.11.2018 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE !!!

1. Dziś I-sza niedziela miesiąca listopada, zamiast Adoracji Najśw. Sakramentu w kościołach Ojczyzny jest czytany List Episkopatu Polski zapowiadający setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości , która przypada w najbliższą niedzielę 11 listopada.
– Z tej okazji w najbliższą sobotę 10 .11. władze Gminy oraz Dyrekcja i Zespół Placówek Oświatowych w Trzcianie zapraszają na Uroczystość patriotyczną,która rozpocznie się w kościele Mszą św. o godz. 10.00 w int. Ojczyzny oraz Apelem poległych przy Pomniku – Figurze Serca Pana Jezusa . Udział wezmą też przedstawiciele innych szkól z rejonu Gminy. Prosimy o liczny odział w tej uroczystości ,także dzieci i młodzież. Niech to będzie nasz dziękczynny gest Bogu za dar wolności ale i znak naszej miłości wobec Matki jaką jest Ojczyzna. Postarajmy się też wywiesić flagę narodową w miejscu zamieszkania i pracy .. Mamy nadzieję,że uda się ,przynajmniej w zasadniczej części, dokończyć renowację pomnika Pamięci Ofiar I wojny światowej .

2. Przez cały listopad przed mszami wieczornymi będziemy modlić się za zmarłych wypominanych w tzw. miesięcznych wypominkach . Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy .. – Ze względu na zmianę czasu na zimowy od jutra wieczorne msze św. będą odprawiane o godz. 16.00 .

3. Sprzątanie kościoła …….

4. Zbiórka aspirantów w piątek po mszy św. wieczornej..

5. Ofiary z najbliższej II-giej niedzieli miesiąca będą przeznaczone na potrzeby parafialne m.innymi na pokrycie kosztów budowy parkingu. Wczoraj nastąpił dalszy postęp prac przy niwelacji terenu wokół budynku nowej plebanii . Dzięki inspiracji P. Wiesława Kukli z Firmy HYDROSPRZET ,która dostarczyła ciężkiego sprzętu i operatorów, a także zaangażowaniu P. Jana Dudka wykonano bardzo ważne prace
ziemne ,które są niezbędne by należycie zagospodarować teren przykościelny. Dziękujemy P.Józefowi Pijanowskiemu,który z synem i własnym sprzętem prowadził wyżej wspomniane prace, a także P. P. Kłóskowi z Ujazdu za użyczony sprzęt i operatora… P. Maciejowi Babral i Wiesławowi Kukla z Pólrolek za wycinkę drzew. Strażakom za prace porządkowe: P.Janusz Szczur,Krzysztof Kącki, Roman Bujak,Karol Judka i St-aw Gutowski. Członkom Rady Duszp. za
pomoc: P. Antoni Błasiński,Konrad Madej, Jan Dziedzic .

6.Prasa katolicka .Gość Niedzielny ..

7.Msze św.

Dodaj komentarz