,,Bóg tę iskierkę rozpala” – Dziękczynienie za dar powołania brata Grzegorza

,,Powołanie to sprawa samego Boga z człowiekiem.

Bóg tę iskierkę rozpala, lecz dalsze jej losy

ludzkim powierza sercom , ich trosce i ich staraniom”

,,Bóg tę iskierkę rozpala” i rozpalił w sercu  młodego Grzegorza  Piskorza naszego parafianina. Niełatwa była droga Grzegorza do realizacji tego powołania. Siła z jaką dążył do zamierzonego celu pozwoliła mu pokonać wszystkie trudności i wytrwać. 8 września 2018roku  w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w zabytkowym kościele przy szpitalu św. Kamila w Tarnowskich Górach nasz parafianin brat Grzegorz Piskorz złożył śluby wieczyste. Ceremoniom przewodniczył prowincjał zakonu, o. Mirosław Szwajnoch, który w homilii zwrócił szczególną uwagę na współczesne rozumienie ślubów zakonnych. Ślub czystości to życie w samotności, która nie jest pustką – mówił o. prowincjał – ponieważ brak więzów rodzinnych wypełnia Bóg, wspólnota zakonna oraz rzesza bezimiennych ludzi, pośród których posługujemy. Ślub ubóstwa to nie tyle rezygnacja z posiadania dóbr doczesnych, ile gotowość do dzielenia się wszystkim z tymi, którzy są w potrzebie. Posłuszeństwo to poszukiwanie szczęścia pomiędzy starożytnym eudajmonizmem a makaryzmami ewangelii i wreszcie służba chorym – to kamiliański przywilej otwarcia się na drugiego człowieka, niezależnie od jego przekonań religijnych, politycznych i etycznych.

W dniu 9 września w kościele parafialnym w Trzcianie o godzinie 11.00 podczas uroczystej Mszy Świętej z udziałem chóru brat Grzegorz został powitany przez Ks. Proboszcza i młodzież. Ksiądz Proboszcz przedstawił  krótki  życiorys św. Kamila oraz historię Zakonu Kamilianów. Kamilianie to Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym założony przez św. Kamila de Lellis w 1584 roku. Ksiądz Proboszcz poinformował również, że brat Grzegorz będzie posługiwał w Kamiliańskim Centrum Opiekuńczo – Leczniczym w Zabrzu. Życzył Bratu Grzegorzowi Bożej opieki, opieki św. Kamila, oraz  radości i satysfakcji z pełnienia tej trudnej misji. Brat Grzegorz podziękował ks. Proboszczowi,  księżom Katechetom, panu Organiście, rodzicom, rodzeństwu, nauczycielom za modlitwę, duchowe wsparcie, za cenne rady, wskazówki, za wszelką pomoc.

Dodaj komentarz