ODPUST ku czci św. Małgorzaty P. i M. – 8. 07 .2018 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE !

1. Dzisiejsza II-ga niedziela m-ca lipca łączy się w naszej parafii z doroczną Urocz. Odpustową ku czci naszej Patronki św. Małgorzaty P. i M. Bardzo serdecznie witamy wszystkich uczestników tej odpustowej Eucharystii : szczególnie wakacyjnych gości i wiernych przybyłych z sąsiadujących parafii . Niech spotkanie z Chrystusem ubogaci i umocni naszą wiarę ,
abyśmy i my zasłużyli na nagrodę nieba, którą otrzymała św. Małgorzata. -Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Suma odpustowa z udziałem kapłanów dekanatu o godz. 11.00 .

2, Liturgicze wspmnienie św.Małgorzaty przypada 13. 07, czyli wnajbliższy piątek. Porządek Mszy św. : 7.00 , 9.00 i 18.00 Kazania wygłosi..

3.W kalendarzu K-ła katolickiego wspominamy: w środę św. BENEDYKTA Opata,Patrona Europy, w piatek naszą Patronkę św. Małgorzatę P. i M. oraz św. patronów diecezji , pustelników św.Andrzeja i Benedykta .

4.W najbliższą niedzielę 15 lipca ofiary złożone na tacę w całej diecezji przenaczone będą na Wyższe Semin.Duchowne w Tarnowie. Dołączmy do grona hojnych ofiarodawców wspierających tę uczelnię,która utrzymywana jest w całości z ofiar wiernych.

5. W Lipnicy Murowanej rozpoczyna się w najbliższą niedzielę Tygodniowy Odpust ku czci św. Szymona . Szczegółowy program nabożeństw na afiszu w gablocie parafialnej.

6. Jak co roku Parafialna Caritas organizuje wakacyjny ,autokarowy wyjazd dla dzieci z rodzin wielodzietnych do atrakcyjnych miejscowości. Tym razem wyjazd w Gorce/Czorsztyn/ we wtorek 17 lipca. Zapisy u Pań z Caritasu .

7. Sprzątanie świątyni – lista w gablocie !!

8. Prasa katolicka – Gość Niedzielny i tyg. Źródło ..

9. Msze św. na internetowej stronie parafii Trzciana i w gablocie paraf.

10. Wdzięczni Bogu za dar kolejnego Odpustu, który przeżywamy ku czci naszej Patronki, pragniemy wyrazić szczere i b. serdeczne podziękowanie pod adresem osób,które właczyły się w przygotowania dzisiejszej uroczystości: -Ks. Zygmuntowi Tokarzowi -rekolekcjoniście ze Zgrom. Księży Misjonarzy Saletynów za Jego chętną posługę Slowa Bożego wczoraj na cmentarzu i dziś podczas wszystkich mszy św. Bóg zapłać ! -Wspólnocie Kapłańskiej z naszego dekanatu/prob. i katechetom/za dar wspólnej modlitwy i posługę w konfesjonale na ręce Ks.Dziekana ze St.Wiśnicza . – – Księżom Rodakom,którzy swoją obecnością potwierdzają swoją łączność z rodzinną Parafią. – P. Organiście Stanisławowi za troskę o zewnętrzne przygotowanie światyni i organizację prac porządkowych.. -Chórowi ,który pod kierunkiem P. St-awa ubogacił śpiewem odpustową liturgię. – Orkiestrze z Leszczyny,która pod batutą P.Włodzimierza Pietrasa po raz kolejny uświetniła sumę odpustową, a P.Małgorzacie i Janowi Dudek za organizację i pokrycie kosztów przyjazdu . -P. Katarzynie i Pawłowi Kłósek z Ujazdu za ustrojenie kwiatami wnętrza świątyni.. -Właścicielom Firmy ASGA Szaty Liturgiczne z Kierlikówki za ofiarowane szaty do sprawowania liturgii .. – Firmie P.Dawida Balickiego za kosmetykę kostki chodnikowej wokół kościoła. – Strażakom z OSP Trzciana za dyspozycyjność w wykonaniu bardzo ważnych prac porzadkowych wokól budynku nowej plebani i za dzisiejszą posługę podczas procesji. – Właścicielom Firmy Hydrosprzęt z Łąkty za wykonanie z bardzo wielką troską kosztownych prac ziemnych przy kształtowaniu pasażu i odwodnieniu terenu wzdłuż drogi powiatowej .Za użyczenie ciężkiego sprzętu bez którego nie byłoby możliwe skonfigurowanie tego placu w obecnym kształcie .
– Wszytkim hojnym ofiarodawcom i sponsorom,ktorzy wspierają dzieło renowacji,konserwacji czy kosmetyki kościoła i jego otoczenia ,a także postęp prac przy budynku nowej plebani,składamy serdeczne :Bóg zapłać !Wszystkim uczestnikom tej Odpustowej Eucharystii, a więc gościom przybyłym z sąsiadujących parafii ,przebywającym na wakacyjnej kanikule i urlopach, wszystkim członkom naszej parafialnej wspólnoty , życzymy,aby wyszli z tego miejsca ubogaceni darem Odpustu Zupelnego i pragnieniem życia taką odważną wiarą,której wzór pozostawiła nam Św. Małgorzata P.iM. nasza Patronka. Życzmy sobie ,byśmy zawsze byli odważnymi świadkami Jezusa w codziennym życiu,a za dawanie takiego świadectwa , otrzymali pełnię szczęścia w niebie, która stała się już udziałem naszej Patronki i świętych.

Dodaj komentarz