Autokarowa Pielgrzymka Seniorów

W dniu 28 września Parafialny Oddział Caritas zorganizował pielgrzymkę dla Seniorów. Pod  przewodnictwem Ks. Proboszcza Władysława Midury pielgrzymi zwiedzili Centrum Jana Pawła II  w Łagiewnikach, Klasztor Franciszkanów w  Panewnikach  i  Grotę Lurdzką. W Bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach ks. Proboszcz odprawił Mszę Św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin. Następnie  uczestnicy  udali się do Sanktuarium Maryjnego w Piekarach Śląskich. Pani przewodnik przybliżyła pielgrzymom historię  Bazyliki oraz znajdującej się obok Kalwarii. Po obiedzie za-sponsorowanym przez POC  uczestnicy udali  się w drogę powrotną  podczas której pod przewodnictwem  ks. Proboszcza  i pana Organisty modlili się i śpiewali pieśni  pielgrzymkowe. Na zakończenie Seniorzy podziękowali Ks. Proboszczowi  za odprawioną Msze św., modlitwę wspaniałą atmosferę. dziękowali również członkom POC za organizację pielgrzymki.

Dodaj komentarz