Koncert chóru z Trzciany

Nasz parafialny chór wziął udział w uroczystych obchodach dziesięciolecia kanonizacji św. Szymona z Lipnicy. 23 lipca 2017 o godzinie 11.00 w Lipnicy Murowanej miało miejsce uroczyste wykonanie Roty Katolików Polskich autorstwa lipniczanina O. Aleksandra Piotrowskiego w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania tego utworu. Dzieło to wykonane zostało przez Chóry Ziemi Bocheńskiej podczas uroczystości odpustowych ku czci św. Szymona z Lipnicy.

Chór “Królewskie Słowiki” z Zespołu Szkół w Królówce

dyrygent: Katarzyna Adamczyk

Chór “Canon” z parafii p.w. Wniebowzięcia NMP z Nowego Wiśnicza

dyrygent: Katarzyna Adamczyk

Chór kameralny “Salt Singers” z MDK w Bochni

dyrygent: Maciej Kozłowski

Chór Mieszany z parafii Andrzeja Ap. z Lipnicy Murowanej

dyrygent: Wiesław Sobczak

Chór Mieszany z parafii św. Małgorzaty z Trzciany

dyrygent: Stanisław Grabowski

Sanktuaryjny Chór Mieszany z Tuchowa

dyrygent: Jan M. Gładysz

organy: Wacław Sobczak

dyrygent: Jan M. Gładysz

Dodaj komentarz