Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.

Wyrazem naszej wielkiej wiary w żywą i prawdziwą obecność jest tak liczny i aktywny udział w procesji Bożego Ciała. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli się i upiększyli tegoroczną Uroczystość. Przygotowującym ołtarze, Liturgicznej Służbie Ołtarza, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym dzwonkami oraz Strażakom i chórowi parafialnemu.

Dodaj komentarz