Opłatek LSO

Choć wigilia jest tylko raz w roku, to w zwyczaju przyjęło się organizowanie tzw. spotkań opłatkowych dla grup i organizacji które pełnią wspólną posługę. 27.01. miało miejsce takie spotkanie dla LSO parafii Trzciana. W wydarzeniu tym wzięli udział zarówno rodzice ministrantów jak i sami ministranci wraz z duszpasterzami. Spotkanie odbyło się w dwuch etapach. Najpierw wspólna modlitwa w Kościele parafialnm, a następnie w świetlicy gminnej, gdzie przy wspólnym stole w miłej atmosferze dziękowaliśmy Bogu za cały rok posługi w parafii. LSO działajaca przy naszej parafii jest niewątpliwie powodem do dumy ze względu na reprezentowaną postawę ministrantów i Lektorów. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania rodzicom i wszystkim członkom LSO za całoroczne zaangażowanie w parafii, oraz w okazywana wszelką pomoc w wydarzeniach bierzących.

Dodaj komentarz