+ Janina Biłos

Msze św. gregoriańskie odprawiane poza parafią od 15 lutego 2021 r.

 

1.- od Grażyny i Zbigniewa Stańdo

2.- od Lucyny i Jana Krawczyk

3.- od Aliny i Józefa Zając

4.- od Barbary i Jana Rosiek

5.- od Kingi i Rafała Sewiołek

6.- od Magdaleny Stańdo

7.- od Piotra Stańdo

8.- od Marii Kąckiej

9.- od rodziny Osikowicz

10.- od Marty i Piotra Niemczak

11.- od Anny i St-awa Joniec  z dziećmi

12.- od Ireny z dziećmi

13.- od Czesi i Ewy z Krakowa

14.- od Edyty z Leosiem

15.- od Melanii Kłósek z rodziną

16.- od Bożeny Jagielskiej

17.- od Zofii Krawczyk

18.- od Małgorzaty i Krzysztofa Łukasik

19.- od Agaty Kowalczyk z rodziną

20.- od kuzynek z Pączków

21.- od Haliny i St-awa Jelonek

22.- od rodziny Kłósek

23.- od rodziny Wierzbickich

24.- od Jadwigi i Piotra Krawczyk

25.- od sąsiadów Łąckich

26.- od Marty Dusiewicz z dziećmi

27.- od Genowefy i Edwarda Stabrawa

28.- od Adama Mirowskiego i rodz. Przybyłko

29.- od Anny i Piotra Michura z Limanowej

30.- od Wiesławy i Krzysztofa Krawczyk

Dodaj komentarz