+ Genowefa Piskorz

Msze św. gregoriańskie  odprawiane poza parafią od  1 stycznia 2021 r.

1.- od Elżbiety i Marka  Śliwa

2.- od Cecylii i Zygmunta Stawarz

3.- od Marii Szaraj

4.- od  Zofii i Jana  Gierek

5.- od Katarzyny i Wiesława  Szaraj

6.- od Jolanty i Roberta Młyński

7.- od wnuka Michała  z rodziną

8.- od wnuka Pawła

9.- od wnuka Stanisława z rodziną

10.- od rodz.  Gęślak z Wieruszyc

11.- od Marii i Grzegorza  Kukla

12.- od Cecylii Kukla z rodziną

13.- od Katarzyny i Macieja  Stawarz

14.- od Krystyny i Józefa Kowalczyk z Łąkty

15.- od rodz. Kowalczyk z Ujazdu

16.- od Ireny i Bogdana  Babral

17.- od Aleksandry i i Kazimierza Polek

18.- od Władysława Kowalczyka z rodziną

19.- od rodziny Pietras

20.- od wnuka Mariusza z rodziną

21.- od Krystyny i Janusza Halota

22.- od Bernadety i Krzysztofa Białka z Kierlikówki

23.- od Kingi i Krzysztofa  Piskorz

24.- od Honoraty Kukla i Zofii Wrona

25.- od Emila i Stanisławy  Kukla

26.- od Janiny i Janusza Szczur

27.- od Elżbiety i Wiesława Kukla

28.- od Jadwigi i Mirosława Kukla

29.- od Ireny  Szczur

30.- od Leszka Kukli

Dodaj komentarz