+ Ks. Kan. Władysław Jemioło

– Msze św. gregoriańskie odprawiane poza parafią od  1 grudnia 2020 r.

 1. – od róźy P. Genowefy Stańdo
 2. – od róży P. Stanisławy Burkiewicz
 3. – od róży P. Anny Dec
 4. – od róży P. Anny Tracz
 5. – od róży P. Rozalii Chytroś
 6. – od członków Rady Duszpasterskiej
 7. – od Chóru Parafialnego
 8. – od Strażaków OSP z Trzciany
 9. – od Oddziału  CARITAS
 10. – od Rady Gminy Trzciana
 11. – od Wójta Gminy Trzciana
 12. – od Dyrekcji , naucz. i prac.. Szk. Podst. Trzciana
 13. – od naucz. i prac. Szk. Podst. z  Łąkty Dln.
 14. – od Kaczmarczyk
 15. – od Sołtysa i Rady Sołeckiej w Trzcianie
 16. – od Marii i Józefa Pijanowskich
 17. – od Haliny i Jana Dziedzic z Łąkty Dln.
 18. – od Elżbiety i Wiesława Kukla
 19. – od Jadwigi i Mirosława Kukla
 20. – od rodziny Rusak
 21. – od Marii i Wiesława Kukla z rodziną
 22. – od właścicieli Firmy MtBram
 23. – od Genowefy i Edwarda Stabrawa
 24. – od Marty i Antoniego Błasińskich
 25. – od Barbary i Macieja  Babral
 26. – od Firmy ASGA z Kierlikówki
 27. – od Cecylii i Zygmunta Stawarz
 28. – od i prac. Banku Spól. w Trzcianie
 29. – od rodz. Banasiów
 30. – od Beaty i Józefa Stańdo

Dodaj komentarz