Zmarł KS. KANONIK WŁADYSŁAW JEMIOŁO

ŚP. KSIĄDZ WŁADYSŁAW JEMIOŁO

Urodził się 5 listopada 1931 roku w Brzezówce, jako syn Franciszka i Franciszki z domu Bernacka. Pochodził z parafii pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej (obecnie w diecezji rzeszowskiej). Egzamin dojrzałości złożył w 1952 roku w Kolbuszowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 23 czerwca 1957 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Padew Narodowa (od 10 lipca 1957 roku), Przeczyca (od 10 lipca 1961 roku) i Trzciana koło Bochni (od 1 sierpnia 1963 roku do 23 sierpnia 2002 roku).

W dniu 1 kwietnia 1966 roku został mianowany wikariuszem ekonomem, a w dniu 24 stycznia 1969 roku proboszczem parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Śnietnicy. Z dniem 19 kwietnia 1991 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Trzcianie koło Bochni. Urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Małgorzaty w Trzcianie koło Bochni pełnił do 23 sierpnia 2002 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Od 1 kwietnia 2016 roku mieszkał w Domu Księży Diecezji Tarnowskiej im. św. Józefa w Tarnowie.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 8 lipca 1967 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium  Canonicale, a w dniu 21 grudnia 1979 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Zmarł 23 listopada 2020 roku. Wkrótce informacje o pogrzebie.

Dodaj komentarz