+ Barbara Gadzina – msze św. gregoriańskie

Od 9.11 odprawione zostaną msze św. poza parafią za + Barbarę Gadzina:

 1. – od siostry Danuty z rodziną
 2. – od rodz. Kwiatkowskich z Bielska
 3. – od Edyty i Tomasza Błasiński
 4. – od Marty i Antoniego Błasiński
 5. – od Barbary i Józefa Błasiński
 6. – od Zbigniewa Błasińskiego
 7. – od sąsiadów Haliny i Stanisława Grabowskich
 8. – od Jolanty i Tadeusza Gworczyk
 9. – od Weroniki i Teofila Sowińskich
 10. – od rodz. Kolasa i Stańdo
 11. – od Anny i Jana Grabowskich
 12. – od rodz. Król z Trzciany
 13. – od Krzysztofa Hejmo
 14. – od Danuty i Jana Waligóra
 15. – od rodz. Kłósek z Rdzawy
 16. – od Marii Nycz
 17. – od Stefana Marca z rodziną
 18. – od Stefana i Małgorzaty Król
 19. – od Marii Kowalskiej z rodziną
 20. – od Stanisławy Sajak
 21. – od rodz. Kwiatkowskich z Trzciany
 22. – od Cecylii i Adama Adamczyk z Łąkty
 23. – od chrześnicy Beaty z mężem
 24. – od rodz. Błasińskich z Krakowa
 25. – od kuzyna Benedykta z rodz. z Rdzawy
 26. – od rodz. Dębosz z Kierlikówki
 27. – od rosd. Burdelskich
 28. – od rodz. Kaja z Kamionnej
 29. – od Bożeny i Stanisława Kowalczyk
 30. – od Józefa Kurpiela

Dodaj komentarz