Apel o pomoc w przygotowaniu szpitali dla pacjentów z Covid-19 oraz dawców krwi i osocza!!!

Drodzy Parafianie i Goście!

Wojewoda Małopolski zwraca się z apelem do personelu medycznego, wolontariuszy, służb mundurowych i harcerzy o współpracę przy tworzeniu tymczasowych szpitali dla leczenia zakażonych Covid-19 dla mieszkańców Małopolski.  Wszelkie niezbędne informację dla zainteresowanych włączeniem się w pomoc w opiece nad chorymi można znaleźć na stronie www.muw.pl lub uzyskać pod numerem telefonu: 12 210 22 19.

Również w Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego. Odpowiedzialni za służbę zdrowia proszą o angażowanie się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie przez lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne i wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

Osoby zainteresowane w sprawie pracy kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl

Służby medyczne zwracają się także z apelem do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID o oddanie osocza, które może innym uratować życie. Z wdzięcznością myślimy także o Honorowych Dawcach Krwi. Osoby, które pozytywnie odpowiedzą na ten apel proszone są, aby zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział w Tarnowie w Szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.

W tym trudnym czasie, dbając o siebie wspierajmy się modlitwą, życzliwością i dobrym słowem.

w łączności modlitewnej:

Duszpasterze Parafii św. Małgorzaty PM w Trzcianie

 

Dodaj komentarz