MSZE ŚW. POGRZEBOWE POZA PARAFIĄ od 07.09.2020 r.

Msze św. pogrzebowe odprawiane poza parafią
od 7 września 2020 r. zamówione za
śp. Jan Kądziela

1. – od rodziny Guzów z Kocka
2. – od rodziny Gizów z dziećmi
3. – od Ewy i Piotra Marzec z Kierlikówki
4. – od Zofii i Władysława Dudzic
5. – od rodziny Kawalec
6. – od kuzynki Anny z rodziną
7. – od kuzynki Grażyny z rodziną
8. – od sąsiadów Cecylii, Heleny i Jana Stańdo
9. – od Kuzynki Józefy z rodziną
10. – od Władysławy Zdebskiej i St-awa Leśniaka
11. – od wójta Gminy Żegocina
12. – od sąsiadki Józefy Kukla
13. – od Marii i Wiesława Kukla
14. – od Firmy Kominus
15. – od Firmy Kominus
16. – od Barbary i Tadeusza Cieśla z Królówki
17. – od Katarzyny i Tomasza Cudejko
18. – od Agnieszki Słowik
19. – od dyr. i naucz.,pracown. Szkoły Podst.-Kamionna
20. – Janiny Skalskiej z Połomia

Dodaj komentarz