UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI – 1.1.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 stycznia 2020 r.

1. Rozpoczynamy dziś z Maryją Bożą Rodzicielką Nowy Pański 2020 z nadzieją, że będzie szczęśliwy dla nas, naszych rodzin, Ojczyzny oraz dla całej rodziny ludzkiej. Od wielu lat, z ustanowienia św. Papieża Pawła VII, jest to też Dzień Modlitw o Pokój na świecie.

2. Jutro przypada I czwartek miesiąca stycznia, a pojutrze I piątek. Okazja do spowiedzi św. dla dzieci praktykujących I piątków dziś przed mszami św., a także jutro i w piątek.

3. Sprzątanie kościoła – lista w gablocie parafialnej.

4. Wczoraj na zakończenie Starego Roku została podana ogólna statystyka naszej Parafii. Przypomnę jej najważniejsze elementy.:
• Aktualna liczba wiernych, którzy administracyjnie należą do parafii wynosi: 2357 osób, liczba rodzin w parafii: 687, domów: 557. Poza parafią okresowo przebywa ok. 98 osób (praca za granicą).
• Sakrament Chrztu św. przyjęło w świątyni 37 dzieci: Trzciana: 20, Łąkta Dolna: 11 i Ujazd: 4.
• Sakrament Małżeństwa przyjęło 15 par. (Zapowiedzi przedślub. wygłoszono 19) .
• Zmarło 24 osób. Trzciana: 9, Łąkta: 5 i Ujazd: 4. Spoza parafii było 5 pogrzebów.
• Rozdano w minionym roku 2019: 75 tys. Komunii św.
• Parafia pomimo prowadzonych prac inwestycyjnych wchodzi w Nowy Rok 2020 bez długów. Rada Duszpasterska podczas grudniowego spotkania została poinformowana o wydatkach minionego roku i zaakceptowała wstępnie harmonogram prac na najbliższy rok.
• Ofiarę roczną na utrzymanie P. Organisty złożyło 467 rodzin / nie złożyło 84. W związku z podwyżką opłat ZUS, Rada podjęła jednogłośną decyzję, aby roczna opłata na P. Organistę była o 10 zł wyższa, i wynosiła w 2020 r . 80 zł.

5. Od dziś rozpoczynają się msze św. gregoriańskie za śp.Marię Stańdo –> Intencje Mszy Gregoriańskich – od 01.I.2020 r.

6. Intencje mszy św. są dostępne w gablocie oraz na stronie internetowej Parafii 

7. Zapraszamy młodzież, kandydatów do bierzmowania oraz osoby chętne na comiesięczną Mszę św. I piątkową na godzinę 19.00. Kolejny krok z cyklu “Dziesięć kroków do zbawienia”.

8. Porządek Wizyty Duszpasterskiej w gablocie parafialnej i na stronie internetowej Parafii poniżej – Kolęda 2019/2020:

02.01.2020 r. – Czwartek
Ks. Jaromir od godz. 8.00 – Łąkta od p. Błoniarz do szkoły
Od godz. 8.00 – Łąkta Donlna – domy od strony kościoła, Zadziele i Poddziele

03.01.2020 r. – Piątek
Ks. Jaromir od godz. 10.00 – Ujazd od p. Limanówka do p. Kłósek
Od godz. 8.30 – Ujazd – od p. Drożdż do p. Kąckich

04.01.2020 r. – Sobota
Ks. Jaromir od godz. 9.00 – Ujazd od p. Jana Kukli do p. Błasińskich
Od godz. 8.00 – Trzciana – Działy od p. Bobek oraz domy w Libichowej

05.01.2020 r. – Niedziela
Ks. Jaromir od godz. 12.30 – od Srokówka Dól od p. S.Kita do p. R. Nędzy-Sikoniowskiego
Od godz. 12.30 – Trzciana – Srokówka Góra od p. Baczyńskich


ŻYCZENIA NOWOROCZNE !!!

Wszystkim uczestnikom Noworocznej Liturgii życzymy, aby dar czasu Nowego Roku Pańskiego 2020, który w Swojej łaskawości daje nam Pan, został zagospodarowany miłością Boga i bliźniego, dobrocią i wzajemną życzliwością. Niech Boża Rodzicielka Maryja wyprasza łaskę wytrwałości, abyśmy każdego dnia czynili to, czego oczekuje od nas Jej Syn, Książę Pokoju, narodzony w Betlejemskim żłóbku. Niech Jego błogosławieństwo towarzyszy nam we wszystkich szlachetnych planach Nowego Roku. Niech zdrowie i wszelka pomyślność będzie udziałem naszych rodzin i wspólnot, w których żyjemy i pracujemy.

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!

Dodaj komentarz