BOŻE NARODZENIE – 2019 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

BOŻE NARODZENIE – 2019 r.

    Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce (Łk 1, 67-79)

1. Cała wspólnota Kościoła Katolickiego przeżywa dziś jedną z najpiękniejszych uroczystości – Narodziny Zbawicielka Świata. Tę radosną uroczystość chciejmy i my przeżywać jak nakazuje nam polska, piękna tradycja, przy świątecznym stole w gronie najbliższych.

2. Jutro drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika Kościoła. Poświęcany na wszystkich Mszach św. owies ma symbolizować kamienie, pod którymi zginął święty. Ofiary składane w tym dniu na tacę, jak co roku, przeznaczone będą na działalność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jutro nie ma Mszy św. popołudniowej o godz.15.00. Będzie natomiast Msza św. pogrzebowa o godz. 13.00 za śp. Marię Stańdo z Trzciany, która odeszła do Pana w 95 r. życia.
– Na Mszy św. o godz. 9.00 uroczyste Rozesłanie Kolędników Misyjnych.

3. W kalendarzu K-ła wspominamy w piątek św. Jana Ewangelistę, /poświęcenie wina/, a w sobotę św. Młodzianków, którzy zginęli z rozkazu króla Heroda.

4. Sprzątanie kościoła – lista w gablocie parafialnej.

5. Jak co roku w tym dniu wyrażamy naszą serdeczną wdzięczności pod adresem wszystkich, którzy włączyli się w liczne przygotowania świąteczne i prowadzone akcje duszpasterskie.
– Dziękujemy Parafialnej CARITAS, która przygotowała świąteczne życzenia dla osób starszych, a także żywnościowe paczki dla osób potrzebujących.
Młodzieży ze Szkolnego Koła Caritas, która pod okiem P. Jolanty Bębenek dokonała dystrybucji życzeń do domów oraz członkom z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
– Wszystkim, którzy nabyli świece Wigilijnego Dzieła Pomocy, złożyli ofiarę do skarbony, przekazali produkty żywnościowe do kosza w Sklepie Delikatesy i w ten sposób wsparli akcję charytatywną Caritas, składamy serdeczne Bóg zapłać!!
– Wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem hojnych sponsorów: P. Marcie i Romanowi Dziedzic za umożliwienie zbiórki towarów i przekazane produkty żywnościowe do paczek świątecznych. Państwu Bogusławie i Romanowi Nędza-Sikoniowskim i P. Stanisławie i Adam Stańdo także za kolejny gest dobroci na rzecz potrzebujących.
– Nie byłoby szopki, gdyby nie było twórczej i ochotnej pomocy ze strony Panów, którzy poświęcili ponad 3 godziny swojego czasu w poniedziałek, by ją należycie ustawić. Dziękujemy: P. Józefowi Stańdo, Mirosławowi Babicz, Rafałowi Król oraz P. Józefowi Pijanowskiemu. Młodzieży z Grupy Apostolskiej i lektorom za ustrojenie choinek.
– Panu Zygmuntowi Stawarz za ofiarowane choinki do świątyni.
– P. Organiście Stanisławowi za czuwanie nad wszystkimi pracami porządkowymi oraz za przygotowanie śpiewów Chóru i Scholi. Także członkom Chóru i Scholi za to, że wcześniej poświęcili wiele czasu, aby wyszlifować prezentowany repertuar.
– Wszystkim,którzy w jakikolwiek sposób włączali się w przygotowania świąteczne, wiernym uczestnikom Rorat, składamy serdeczne Bóg zapłać!!!


ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA !!!

Przeżywając doroczne Święta, w których radujemy się z Narodzin Boga w Osobie Małej Dzieciny, wszyscy Duszpasterze pracujący w naszej Parafii, składamy całej wspólnocie oraz przybyłym na te Święta gościom Najserdeczniejsze Życzenia! Niech Nowonarodzony w betlejemskim żłóbku Zbawiciel świata, błogosławi wszystkim w realizacji szlachetnych życiowych planów. Niech obdarza pokojem serca, zdrowiem i mądrością , która pomaga zawsze dokonywać dobrych i trafnych wyborów. Niech spotkanie z Bożą Dzieciną w każdej niedzielnej i świątecznej Eucharystii, będzie dla Was źródłem błogosławieństwa, niech pomnaża Waszą miłość do Boga i do bliźnich i niech będzie zaczątkiem tego szczęścia, które się nigdy nie kończy, czyli wiecznego zbawienia. Niech te duchowe dary Bożej Dzieciny, przyniesione światu , a więc i każdemu z nas, rozświetlają Waszą szarą codzienność . I na taką radość przeżywania Świąt w gronie najbliższych, radość która emanuje z Betlejemskiego Żłóbka, która niesie nadzieję, niech nam wszystkim Bóg błogosławi !!!

SZCZĘŚĆ BOŻE !!!

Dodaj komentarz