18 Niedziela Zwykła- 4.08.2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE !!!

1. Dziś pierwsza niedziela nowego miesiąca sierpnia.,który jest miesiącem modlitw o trzeźwość narodu. Po każdej Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu.
Wspominamy dziś św. Jana Vianneya z Ars, patrona proboszczów, francuskiego kapłana ,który zasłynął z wielkiej świętości i duszpasterskiej gorliwości .

2. We wtorek 6 sierpnia przypada Święto Przemienienia Pańskiego. W Nowym Sączu trwa Wielki Tygodniowy Odpust ,którego program jest umieszczony w gablocie parafialnej. -W naszym dekanacie dziś odpust w parafii Królówka .

3. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom Trzciany -Rynek za sprawną organizację prac związanych z wyplewieniem wzgórza przy figurze Serca P. Jezusa i Dobrego Pasterza w miniony poniedziałek . Bóg zapłać !!! – P. Zygmuntowi Stawarzowi z Trzciany za wykoszenie trawnika przy budynku nowej plebani ..

4. Zapisy na autokarowy wyjazd wakacyjny dla dzieci we wtorek 20 sierpnia , organizowany przez Paraf. Oddział CARITAS , będą przyjmowane przez członków Caritas z poszczególnych rejonów oraz w zakrystii . Trasa wyjazdu prowadzić będzie przez :Wiślicę, Pacanów , św. Krzyż, Szydłów i Raków. – W miarę wolnych miejsc mogą się również zapisać dzieci za odpłatnością.

5.Ofiary z przyszłej II-giej niedzieli miesiąca będą przeznaczone na dalsze prace inwestycyjne . Serdecznie dziękujemy wszystkim,którzy ochotnym sercem wspierają to wszystko, co przyczynia się do upiększenia otoczenia kościoła i plebani. W pięknie zewnętrznym odbija się w jakimś stopniu zatroskanie i hojność wiernych danej wspólnoty,którzy ją tworzą..

6.Sprzątanie kościoła …..

7. W kalendarzu K-ła katolickiego wspominamy : we czwartek 8.08 św. DOMINIKA ,kpł. Założyciela Zakonu Dominikanów, w piątek św.TERESĘ Benedyktę od Krzyża ,męcz. Patronkę Europy , a w sob . św. WAWRZYŃCA ,męcz.

8. Prasa katolicka … Gość Niedzielny ..

9. Msze św. pogrzebowe wywieszone są w gablocie ,inne na stronie internetowej parafii…

Dodaj komentarz