Odpust ku czci św. Małgorzaty P. i M. – 7.07.2019 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE !!!

1.Dzisiejsza I-sza niedziela lipca łączy się w naszej Parafii z Uroczyst. Odpustową ku czci naszej Patronki św. Małgorzaty P. i M. Bardzo serdecznie witamy uczestników tej odpustowej Eucharystii: gości przybyłych z sąsiednich parafii oraz przebywających na wakacjach . Życzymy wszystkim,aby wyszli ubogaceni w duchowe dary, zwłaszcza darem Odpustu Zupełnego. Podczas tegorocznego Odpustu dziękujemy za 50 lat kapłaństwa Ks. Prof. Antoniego Paciorka,45-lecie kapłaństwa Ks. prał. Józefa Piecha, 40-lecie ks. Proboszcza Wł.Midury oraz 40 lat pracy organistowskiej P. St-awa Grabowskiego. Ten dziękczynny wymiar mieć będzie Suma Odpustowa o godz. 11.00 z udziałem Ks. Bpa Wiesława Lechowicza ,księży jubilatów, gości reprezentujących władze rządowe, przedstawicieli Parlamentu RP i samorządów .
Wszystkim zacnym Jubilatom życzymy obfitego Bożego Błog. ,zdrowia i wszelkiej pomyślności , satysfakcji z pełnionych funkcji , ludzkiej życzliwości oraz twórczego przeżywania kolejnych lat w bliskości z Jezusem Dobrym Pasterzem. .

2.W sobotę 13 lipca przypada liturgiczne wspomnienie św. Małgorzaty. Zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00. 9.00 i 11.00 . Kazania wygłosi

3. W kalendarz K-ła katolickiego wspominamy : jutro św. Jana z Dukli, we czwartek 11.07. św. Benedykta ,Patrona Europy, założyciela zakonu benedyktynów, a w sob. św. Patronów diecezji tarnowskiej , pustelników: św. Andrzeja Świerada i Benedykta .

4. W najbliższą niedzielę 14 .07 w Lipnicy Murowanej rozpoczyna się tygodniowy Odpust ku czci św. Szymona z Lipnicy. Jego program jest umieszczony w gablocie parafialnej. Serdecznie zaprasza ks. Kustosz .

5. Sprzątanie kościoła …

6. Informacja dla uczestników pielgrzymki śladami św. Pawła do Grecji . Wyjazd autokaru z parkingu przy kościele nastąpi rano w poniedziałek 15 lipca o godz. 4.00 . Wcześniej Msza św. o godz.3.30

7. Dziękujemy Bogu za dar przeżywania kolejnego Odpustu ku czci naszej Patronki… Dziękujemy Ks . dr Grzegorzowi Baranowi z Tranowa za głoszone dziś Słowo Boże na mszach św. o godz.7. 9 i 15 . Wspólnocie kapłańskiej naszego dekanatu /proboszczom,katechetom/ za pomoc duszpasterską ,dar modlitwy i nić kapłańskiej przyjaźni. Księżom Rodakom za obecność i podtrzymywanie więzów łączności z Parafią swego pochodzenia. Także innym zacnym kapłanom spoza dekanatu ,kolegom kursowym i przyjaciołom Ks. Prof.. Antoniego z KUL-u i Ks. Prał. Józefa Piecha. Księżom infułatom.,ks .prał. kapelanowi Pana Przeydenta Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewowi Krasowi, ks. płk. Zbigniewowi Kępie z Kurii Polowej WP z W-awy,
Wdzięcznym sercem ogarniamy wszystkich,którzy na rożny sposób włączyli się w przygotowania i przebieg dzisiejszej uroczystości. Chórowi parafialnemu pod batutą P.Stanisława-jubilata. P. Klaudii Pietras i członkom Orkiestry z Leszczyny za oprawę muzyczną dzisiejszej liturgii.
-Dziękuje P. Katarzynie i Pawłowi Kłóskom z Ujazdu za ustrojenie wnętrza kościoła,. Firmie ASGA Szaty Liturgiczne z Kierlikówki za ofiarowane szaty liturgiczne. Dziękujemy za złożone dziś ofiary na prace prowadzone przy świątyni i przy budynku nowej plebani.
Hojnym sponsorom i ofiarodawcom,właścicielom firm ,dzięki którym możliwy był tak szybki postęp prac przy plebani i jej otoczeniu.
.P.Wiesławowi Kukla z Hydrosprzetu za nieustanną ,dyspozycyjną cichą pomoc w powstających inwestycjach..,P. Pawłowi Kłóskowi z Ujazdu, za osobiste zaangażowanie się w realizację projektów, użyczenie sprzętu do ich wykonania P.Janowi Dziedzicowi z Łąkty za prace hydrauliczne .P.Antoniemu i Tomaszowi Błasińskim z Ujazdu za cenne prace elektyczne , P. Ryszardowi Banasiowi z Trzciany za prace budowlane , P. Rafałowi Królowi z Trzciany za wielorakie prace wykończeniowe /fliziarskie , ziemna i inne ..oraz P.Janowi Dudkowi ze Srokówki za inspirowanie i sprawną organizację tych prac ,które w b.szybkim tempie zostały wykonane z austriacką dokładnością. Wkładał w tę organizację wszystkie swoje pozytywne emocje i pomysły. P.Małgorzacie i Janowi Dudek dziękuję też za zaproszenie Orkiestry i wszelkie inną pomoc w ich przyjeździe.

Niech św. Małgorzata ,nasza Patronka uprasza wszystkim łaskę mocnej i żywej wiary ,abyśmy mogli być odważnymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii we współczesnym świecie i wysłużyli sobie,tak jak Ona ,najcenniejszą nagrodę jaką jest życie w radości nieba.

Dodaj komentarz